Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
16 / 27.09.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 319 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 320 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 321 Asia/3

Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Asia/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 323 Asia/5

Korkeasaaren eläintarhan säätiöittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 324 Asia/6

Eräiden vuoden 2017 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 325 Asia/7

Kalasataman korttelitalon 2. vaiheen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 326 Asia/8

Jätkäsaaren asuntotontin myyntiperusteet (Länsisatama, tontti 20828/8) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 327 Asia/9

Pohjois-Haagan Ida Aalbergin puiston länsiosan asemakaavan muuttaminen (nro 12423) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 328 Asia/10

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite omaishoidon tuen kriteereistä ja tuen myöntämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 329 Asia/11

Valtuutettu René Hurstin aloite aloitteiden ja toivomusponsien seuraamisesta Ahjossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 330 Asia/12

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Vrouw Maria -laivalle rakennettavasta museosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Asia/13

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite Puhoksen, Vallilan konepaja-alueen ja tukkutorin kehittämisestä Kaapelitehtaan toimintamallia soveltamalla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 332 Asia/14

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työaikakokeilusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 333 Asia/15

Valtuutettu Nina Hurun aloite lomarahaleikkauksen prosenttiosuuden pienentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Asia/16

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite pyöräväylästä Pasilan ja Vallilanlaakson väliseen hylättyyn junatunneliin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Asia/17

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite rakkauden metsän perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 336 Asia/18

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite Haaganpuron ja sen taimenkannan elvyttämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 337 Asia/19

Valtuutettu Emma Karin aloite Helsingin osallistumisesta Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 338 Asia/20

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite kaupungin tilojen käytön helpottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 339 Asia/21

Valtuutettu René Hurstin aloite Ristikkokadun nimen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 340 Asia/22

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite Puistolan tyhjän Tenavatien koulun saattamisesta asukaskäyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 341 Asia/23

Valtuutettu Björn Månssonin aloite näkövammaisten kuntalaisten paremmasta huomioimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 342 Asia/24

Valtuutettu Laura Nordströmin aloite yömetroliikenteen palauttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 343 Asia/25

Valtuutettu Matti Enrothin aloite yleiskaavan 2016 epäkohtien korjaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 344 Asia/26

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite katupuiden lisäämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 345 Asia/27

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite raitiovaunulinja 1:n jatkamisesta iltaisin ja viikonloppuisin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 346 Asia/28

Valtuutettu Matti Enrothin aloite katupölyn vähentämisestä edistämällä siirtymistä nastarenkaista kitkarenkaisiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 347 Asia/29

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Kulosaaren metroaseman varauloskäynnin muuttamisesta päivittäiseen kulkemiseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 348 Asia/30

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite vanhojen meluvallin graffitien restauroimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 349 Asia/31

Valtuutettu Juha Hakolan aloite alueen osoittamisesta mielenilmauksille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 350 Asia/32

Valtuutettu Matti Enrothin aloite pysäköintiautomaattien toiminnan parantamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 351 Asia/33

Valtuutettu Matti Enrothin aloite toimintasuunnitelman laatimiseksi katumelun ja -pölyn vähentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 352 Asia/34

Valtuutettu Helena Kantolan aloite maksuttoman paluuliikenteen järjestämisestä 31.12.2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 353 Asia/35

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite lasten ja nuorten liikunnan määrän lisäämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 354 Asia/36

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite aamu- ja iltapäivätoiminnan riittävyydestä 1. - 4. -luokkalaisille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 355 Asia/37

Valtuutettu Mari Rantasen aloite peruskoululaisten ensiapuopetuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 356 Asia/38

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite opettajien varsinaisen palkan maksamisesta syyskuusta alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 357 Asia/39

Valtuutettu Laura Rissasen aloite Sophie Mannerheimin koulun tilantarpeesta ja tilaratkaisusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 358 Asia/40

Valtuutettu Terhi Mäen aloite skeittirampin suunnittelemiseksi Myllypuroon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 359 Asia/41

Valtuutettu Ville Ylikahrin aloite Yrjönkadun uimahallin auki pitämisestä myös kesäisin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 360 Asia/42

Valtuutettu Maria Ohisalon aloite Kaikukortin käyttöön ottamisesta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 361 Asia/43

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Konalan nuorisotilan turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 362 Asia/44

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite kuntouttavan vankityön jatkamisedellytysten turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 363 Asia/45

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite toimeentulotuen saannin turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 364 Asia/46

Valtuutettu Björn Månssonin aloite huonokuuloisten ja kuurojen huomioon ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 365 Asia/47

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite omaishoidontuesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 366 Asia/48

Valtuutettu Nina Hurun aloite vanhusten neuvolapalvelujen järjestämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 367

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 319 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 320 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 321 Ärende/3

Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 322 Ärende/4

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 323 Ärende/5

Ombildande av Högholmens djurgård till stiftelse (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 324 Ärende/6

Överskridning av anslag i 2017 års budget (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 325 Ärende/7

Projektplan för andra fasen av Fiskehamnens kvartersgård (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 326 Ärende/8

Försäljningsgrunder för en bostadstomt på Busholmen (Västra hamnen, tomten 20828/8) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 327 Ärende/9

Detaljplaneändring för västra delen av Ida Aalbergs park i Norra Haga (nr 12423) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 328 Ärende/10

Den av Sannfinländarnas fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om kriterier för och beviljande av stöd för närståendevård (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 329 Ärende/11

Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om publicering av motioner och hemställningsklämmar i systemet Ahjo (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 330 Ärende/12

Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om ett museum för skeppet Vrouw Maria (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 331 Ärende/13

Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om utveckling av Puhos, maskinverkstadsområdet i Vallgård och partitorget enligt Kabelfabrikens verksamhetsmodell (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 332 Ärende/14

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om ett arbetstidsförsök (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 333 Ärende/15

Den av ledamoten Nina Huru väckta motionen om minskning av nedskärningsprocenten för semesterpremien (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 334 Ärende/16

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om ett cykelstråk i den övergivna tågtunneln mellan Böle och Vallgårdsdalen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 335 Ärende/17

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om anläggning av en kärleksskog (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 336 Ärende/18

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om Hagabäcken och återupplivande av öringsbeståndet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 337 Ärende/19

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om medverkan av staden i kampanjen Min naturgåva till hundraåringen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 338 Ärende/20

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om bättre möjligheter att använda lokaler i stadens ägo (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 339 Ärende/21

Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om ändring av namnet Gallergatan (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 340 Ärende/22

Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om möjlighet för invånarna att använda den tomma skolbyggnaden vid Pojkbytingsvägen i Parkstad (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 341 Ärende/23

Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om bättre beaktande av de synskadade kommuninvånarna (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 342 Ärende/24

Den av ledamoten Laura Nordström väckta motionen om återgång till nattlig metrotrafik (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 343 Ärende/25

Den av ledamoten Matti Enroth väckta motionen om korrigering av missförhållanden i generalplan 2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 344 Ärende/26

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om fler gatuträd (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 345 Ärende/27

Den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen om trafik på spårvagnslinje 1 under kvällar och veckoslut (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 346 Ärende/28

Den av ledamoten Matti Enroth väckta motionen om minskning av gatudammet genom att främja en övergång från dubbdäck till friktionsdäck (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 347 Ärende/29

Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om användning av en nödutgång på Brändö metrostation för daglig gångtrafik (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 348 Ärende/30

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om restaurering av gammal graffiti på en bullermur (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 349 Ärende/31

Den av ledamoten Juha Hakola väckta motionen om möjligheter till ett område för åsiktsyttringar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 350 Ärende/32

Den av ledamoten Matti Enroth väckta motionen om förbättring av parkeringsautomaternas funktion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 351 Ärende/33

Den av ledamoten Matti Enroth väckta motionen om en verksamhetsplan för minskning av gatubuller och gatudamm (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 352 Ärende/34

Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om gratis kollektivtrafik tillbaka efter nyårsfirandet 31.12.2017 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 353 Ärende/35

Den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen om bättre idrottsmöjligheter för barn och unga (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 354 Ärende/36

Den av ledamoten Sirkku Ingervo väckta motionen om tillräcklig morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i årskurserna 1–4 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 355 Ärende/37

Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om undervisning i första hjälpen för grundskoleelever (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 356 Ärende/38

Den av ledamoten Johanna Sydänmaa väckta motionen om betalning av lärares ordinarie lön från och med september (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 357 Ärende/39

Den av ledamoten Laura Rissanen väckta motionen om Sophie Mannerheimin koulus lokalbehov och lokallösning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 358 Ärende/40

Den av ledamoten Terhi Mäki väckta motionen om en skejtboardramp i Kvarnbäcken (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 359 Ärende/41

Den av ledamoten Ville Ylikahri väckta motionen om sommaröppet i Georgsgatans simhall (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 360 Ärende/42

Den av ledamoten Maria Ohisalo väckta motionen om ibruktagande av kulturkortet Kaikukortti i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 361 Ärende/43

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om tryggande av Kånala ungdomsgård (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 362 Ärende/44

Den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen om tryggande av förutsättningarna för fortsatt rehabiliterande fångarbete (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 363 Ärende/45

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om tryggad tillgång till utkomststöd (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 364 Ärende/46

Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om hänsyn till hörselskadade och döva (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 365 Ärende/47

Den av ledamoten Sirkku Ingervo väckta motionen om stödet för närståendevård (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 366 Ärende/48

Den av ledamoten Nina Huru väckta motionen om ordnande av rådgivningstjänster för äldre (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 367

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10