Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
15 / 13.09.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 310 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 311 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 312 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 313 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 314 Asia/5

Luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten määrät 2017 -päätöksen muuttaminen toimikuntien osalta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 315 Asia/6

Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 316 Asia/7

Ullanlinnan Korkeavuorenkatu 21:n asemakaavan muuttaminen (nro 12394, tontti 104/19) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 317 Asia/8

Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 318

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 310 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 311 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 312 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 313 Ärende/4

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 314 Ärende/5

Ändring av beslutet om förtroendevaldas arvoden och ersättningar 2017 i fråga om kommittéer (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 315 Ärende/6

Val av ledamöter i fullmäktige för Kårkulla samkommun för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 316 Ärende/7

Detaljplaneändring för Högbergsgatan 21 i Ulrikasborg (nr 12394, tomten 104/19) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 317 Ärende/8

Helsingfors stadsstrategi 2017–2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 318

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10