Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
12 / 07.06.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 250 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 251 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 252 Asia/3

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Asia/4

Pormestarin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Asia/5

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Asia/6

Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256 Asia/7

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 257 Asia/8

Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 258 Asia/9

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 259 Asia/10

Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260 Asia/11

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261 Asia/12

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 262 Asia/13

Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 263 Asia/14

Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 264 Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Asia/17

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 268 Asia/19

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 269 Asia/20

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 270 Asia/21

Pelastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271 Asia/22

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 272 Asia/23

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 273 Asia/24

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Asia/25

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275 Asia/26

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276 Asia/27

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 277 Asia/28

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Asia/29

Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 279 Asia/30

Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 280 Asia/31

Jätkäsaaren tornihotellin ja kongressikeskuksen tontin myyminen Jätkäsaari Invest Ab:lle (20803/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Haitta-ainekustannukset (kauppakirjan liite 1)

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Asia/32

Vuokrausperusteiden määrääminen omakotitalotonteille Tapulikaupungissa, Siltamäessä, Alppikylässä, Kontulassa, Mellunmäessä, Kurkimäessä ja Kivikossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 282 Asia/33

Vuokrausperusteet Kontulan ja Keski-Vuosaaren asunto- ja autopaikkatonteille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Asia/34

Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12420) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 284 Asia/35

Fallkullan kiilan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12380) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 285 Asia/36

Kontulan keskuksen, Lirokujan ja Keinulaudantien alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12088) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 286

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 250 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 251 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 252 Ärende/3

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 253 Ärende/4

Val av borgmästare för fullmäktiges mandattid som börjar år 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 254 Ärende/5

Val av biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn för fullmäktiges mandattid som börjar år 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 255 Ärende/6

Val av biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn för fullmäktiges mandattid som börjar år 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 256 Ärende/7

Val av biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn för fullmäktiges mandattid som börjar år 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 257 Ärende/8

Val av biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn för fullmäktiges mandattid som börjar år 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 258 Ärende/9

Tillsättande av stadsfullmäktiges valnämnd och val av ledamöter för mandattiden som börjar år 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 259 Ärende/10

Val av ledamöter i stadsstyrelsen för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 260 Ärende/11

Val av ledamöter i stadsstyrelsens näringslivssektion för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 261 Ärende/12

Val av ledamöter i stadsstyrelsens koncernsektion för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 262 Ärende/13

Val av ledamöter i revisionsnämnden för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 263 Ärende/14

Tillsättande av centralvalnämnden och val av ledamöter för mandattiden som börjar år 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 264 Ärende/15

Val av ledamöter i fostrans- och utbildningsnämnden för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 265 Ärende/16

Val av ledamöter i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 266 Ärende/17

Val av ledamöter i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 267 Ärende/18

Val av ledamöter i stadsmiljönämnden för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 268 Ärende/19

Val av ledamöter i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 269 Ärende/20

Val av ledamöter i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 270 Ärende/21

Val av ledamöter i räddningsnämnden för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 271 Ärende/22

Val av ledamöter i direktionen för trafikaffärsverket för mandattiden som börjar år 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 272 Ärende/23

Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämnden för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 273 Ärende/24

Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämndens kultursektion för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 274 Ärende/25

Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 275 Ärende/26

Val av ledamöter i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 276 Ärende/27

Val av ledamöter i social- och hälsovårdsnämnden för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 277 Ärende/28

Val av ledamöter i social- och hälsovårdsnämndens sektion för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 278 Ärende/29

Val av medlemmar i delegationen för polisen för mandattiden som börjar år 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 279 Ärende/30

Gruppmotion av Gröna fullmäktigegruppen om motarbetande av olikvärdighet mellan områden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 280 Ärende/31

Försäljning av tomten 20803/4 (Busholmens hotelltorn och kongresscenter) till Jätkäsaari Invest Ab (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Haitta-ainekustannukset (kauppakirjan liite 1)

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 281 Ärende/32

Arrendegrunder för egnahemstomter i Stapelstaden, Brobacka, Alpbyn, Gårdsbacka, Mellungsbacka, Tranbacka och Stensböle (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 282 Ärende/33

Arrendegrunder för en bostadstomt och en bilplatstomt i Gårdsbacka och en bostadstomt i Mellersta Nordsjö (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 283 Ärende/34

Detaljplan och detaljplaneändring för områden vid Birgittavägen och Britasvägen i Månsas (nr 12420) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 284 Ärende/35

Detaljplan och detaljplaneändring för Fallkullakilen (nr 12380) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 285 Ärende/36

Detaljplaneändring för områden vid Grönbensgränden och Gungbrädsgränden i Gårdsbacka centrum (nr 12088) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 286

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10