Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
09 / 19.04.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 180 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 181 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 182 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 183 Kaupunginjohtaja/4

Nuorten aloitteet vuonna 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Kaupunginjohtaja/5

Nuorisolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Helena Kantolan eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Kaupunginjohtaja/6

Hallintosäännön täydentäminen Korkeasaaren eläintarhaa koskevilla väliaikaisilla määräyksillä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Kaupunginjohtaja/7

Hankintakeskuksen vuoden 2016 talousarvion toteutumaton sitova tavoite (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Kaupunginjohtaja/8

Lainan myöntäminen Tapanilan jalkapalloareena Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 4_Investoinnin_takaisinmaksulaskelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Kaupunginjohtaja/9

Lainan ja kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelma_2017.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 189 Kaupunginjohtaja/10

Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Myllypuron kampukselle (pdf) (html)

Liite 1

Takaushakemus 22.2.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Munkkivuoren ala-asteen perusparannushankkeen enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Vesalan peruskoulun laajennuksen ja muutoksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Kannelmäen vanhan ostoskeskuksen tilalle muodostettavien asuin- ja liikerakennusten tontin ja asuinrakennusten tonttien vuokraus- ja myyntiperusteet (Kaarela, Kannelmäki, tontit 33130/5 - 11) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kopio asemakaavan muutoksesta

Liite 3

Liite 4

Varauksensaajan kartta rahoitus- ja hallintamuodoista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Vuokrausperusteet asuntotonteille Roihuvuoren, Mellunkylän ja Laajasalon alueilla (Roihuvuori, Mellunkylä ja Laajasalo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Taka-Töölön Mechelininkatu 34:n asemakaavan muuttaminen (nro 12342, Yleisradion entinen toimitalo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/16

Kalasataman Työpajanpihan asemakaavan muuttaminen (nro 12390) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/17

Malminkartanon Rukkilanrinne 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12414) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/18

Myllypuron Yläkiventie 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12409) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Sivistystoimi/19

Kunnan asukkaan aloite vesivoimistelualtaan ja liikuntatilojen rakentamisesta Koskelan alueelle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/20

Kunnan asukkaan aloite yleiskaavan hyväksymisen siirrosta uudelle valtuustolle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/21

Kunnan asukkaan aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 201 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/22

Kunnan asukkaan aloite Vartiosaaren asuntotuotantohankkeen estämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 202

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 180 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 181 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 182 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 183 Stadsdirektören/4

Initiativ från ungdomar år 2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 184 Stadsdirektören/5

Val av ledamot i ungdomsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Helena Kantolan eronpyyntö

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 185 Stadsdirektören/6

Komplettering av förvaltningsstadgan med tillfälliga bestämmelser om Högholmens djurgård (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 186 Stadsdirektören/7

Ouppnått bindande verksamhetsmål för anskaffningscentralen i 2016 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 187 Stadsdirektören/8

Lån till Mosan jalkapalloareena Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Liite 4_Investoinnin_takaisinmaksulaskelma

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 188 Stadsdirektören/9

Lån och borgen till Urheiluhallit Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Hankesuunnitelma_2017.pdf

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 189 Stadsdirektören/10

Borgen till Fastighets Ab Kvarnbäckens campus (pdf) (html)

Bilaga 1

Takaushakemus 22.2.2017

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 190 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Högre maximipris för renovering i Munkkivuoren ala-asteen koulus byggnader (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 191 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Projektplan för utbyggnad och ändring av Vesalan peruskoulus skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 192 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Arrende- och försäljningsgrunder för en tomt för bostads- och affärsbyggnader och tomter för bostadshus som bildas i stället för Gamlas gamla köpcentrum (Kårböle, Gamlas, tomterna 33130/5–11) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Kopio asemakaavan muutoksesta

Bilaga 3

Bilaga 4

Varauksensaajan kartta rahoitus- ja hallintamuodoista

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 193 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Arrendegrunder för bostadstomter i Kasberget, Mellungsby och Degerö (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 194 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Detaljplaneändring för tomten vid Mechelingatan 34 i Bortre Tölö (nr 12342, Rundradions gamla kontorsbyggnad) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 195 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/16

Detaljplaneändring för Verkstadsgården i Fiskehamnen (nr 12390) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 196 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/17

Detaljplaneändring för Rukkilabrinken 6 i Malmgård (nr 12414) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 197 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/18

Detaljplaneändring för Ovanstensvägen 6 i Kvarnbäcken (nr 12409) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 198 Bildningsväsendet/19

Invånarinitiativ om byggande av en bassäng för vattengymnastik och idrottslokaler i Forsby (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 199 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/20

Invånarinitiativ om överföring av godkännandet av generalplanen till det nya fullmäktige (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 200 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/21

Invånarinitiativ om en nationalstadspark i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 201 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/22

Invånarinitiativ om förhindrande av bostadsproduktionsprojektet på Vårdö (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 202

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10