Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
08 / 29.03.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 170 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 171 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 172 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Suvilahden tiilisen kaasukellon kunnostuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Vuokrausperusteet neljälle Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontille (tontit 20070/2, 20828/2-3 ja 7) (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavan muutoksen nro 12270 kaavakartasta

Liite 2

Kopio asemakaavan muutoksen nro 12331 kaavakartasta

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Katajanokan maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muuttaminen (nro 12333) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kyläsaaren opiskelijatalojen ja urheiluhallin asemakaavan muuttaminen (nro 12407) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Hämeentie 153:n asemakaavan muuttaminen (nro 12303) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Lauttasaaren Nahkahousuntie 5:n asemakaavan muuttaminen (nro 12398) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Sosiaali- ja terveystoimi/9

Sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalvelujen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Siirtyvä henkilöstö 1.6.2017

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 170 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 171 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 172 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/3

Projektplan för ombyggnad av tegelgasklockan i Södervik (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 173 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/4

Arrendegrunder för bostadstomterna 20070/2 och 20828/2, 3 och 7 (Västra hamnen, Busholmen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Kopio asemakaavan muutoksen nro 12270 kaavakartasta

Bilaga 2

Kopio asemakaavan muutoksen nro 12331 kaavakartasta

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 174 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/5

Detaljplaneändring för en underjordisk parkeringsanläggning på Skatudden (nr 12333) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 175 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Detaljplaneändring för studenthus och en idrottshall på Byholmen (nr 12407) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 176 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Detaljplaneändring för tomter vid Tavastvägen 153 (nr 12303) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 177 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Detaljplaneändring för Skinnbyxvägen 5 på Drumsö (nr 12398) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 178 Social- och hälsovårdsväsendet/9

Överföring av social- och hälsovårdsverkets lokalvårdstjänster till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Siirtyvä henkilöstö 1.6.2017

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 179

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10