Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
04 / 22.02.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 122 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 123 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 124 Puheenjohtaja/3

Liittyminen valtuustoryhmään (pdf) (html)

Liite 1


§ 125 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite pyöräväylästä Pasilan ja Vallilanlaakson väliseen hylättyyn junatunneliin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite pyöräturvallisuuden kehittämisestä eräissä Helsingin kohteissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren Heikkaantorin alueen (Heikkilänaukio) muodostamisesta monitoimialueeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite keskustatunnelivarauksesta luopumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite rakkauden metsän perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Valtuutettu Mika Ebelingin aloite natsi-Saksalle luovutettujen kahdeksan juutalaisen muistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Valtuutettu Helena Kantolan aloite Malmin lentokenttäalueen kehittämisestä Helsinki Air Business Parkiksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Sosiaali- ja terveystoimi/12

Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite psykiatristen sairaanhoitajien toiminnasta Helsingin poliisilaitoksen moniammatillisessa työryhmässä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Sosiaali- ja terveystoimi/13

Valtuutettu Helena Kantolan aloite vanhusasiamiehen vakanssin perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 122 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 123 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 124 Ordföranden/3

Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 125 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/4

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om ett cykelstråk i den övergivna tågtunneln mellan Böle och Vallgårdsdalen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 126 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/5

Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om utveckling av cykelsäkerheten på vissa ställen i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 127 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/6

Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om Heikasplatsen på Drumsö som allaktivitetsområde (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 128 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/7

Den av ledamoten Jarmo Nieminen väckta motionen om en nationalstadspark i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 129 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/8

Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om slopande av området reserverat för centrumtunneln (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 130 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/9

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om anläggning av en kärleksskog (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 131 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/10

Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om hedrande av minnet av åtta judar utlämnade till Nazityskland (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 132 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om utveckling av Malms flygplatsområde till Helsinki Air Business Park (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 133 Social- och hälsovårdsväsendet/12

Den av ledamoten Tomi Sevander väckta motionen om verksamheten med psykiatriska sjukskötare i polisinrättningens multiprofessionella arbetsgrupp (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 134 Social- och hälsovårdsväsendet/13

Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om en anställning som äldreombudsman anknuten till äldrerådet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 135

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10