Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
01 / 18.01.2017Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 1 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 2 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 3 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta keväälle 2017 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Kaupunginjohtaja/4

Nuorisolautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Kaupunginjohtaja/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Kaupunginjohtaja/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Kaupunginjohtaja/7

Päätoimisten luottamushenkilöiden palkan ja työajan määrittäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Kaupunginjohtaja/8

Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoitusosuuden korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Stadion-Säätiön anomus lisärahoituksesta 2.12.2016

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Kaupunginjohtaja/9

Lainan myöntäminen Tuomarinkylän ratsastuskoulu Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Lainahakemus, julkinen.pdf

Liite 2

Ratsastuskoulun_hankesuunnitelma_julkinen.pdf

Liite 3

Ratsastuskoulun rakennuslupa.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Sivistystoimi/10

Liikuntajohtajan avoimen viran hoito (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Rakennuksen vuokraaminen opetus- ja varhaiskasvatusviraston käyttöön Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja Neljältä (Lauttasaari) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun järjestäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Hermannin Lautatarhankatu 2c:n asemakaavan muuttaminen (nro 12283, tontit 21013/3-4) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Huopalahden asema-alueen ja ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12392) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Raide-Jokerin tekninen asemakaava ja asemakaavan muutokset (nro 12400) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/16

Vuosaaren Lokkisaarenpuiston asemakaavan muuttaminen (nro 12279) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/17

Vuosaaren Punakiventie 1 - 11:n asemakaavan muuttaminen (nro 12280) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Kaupunginjohtaja/18

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asumisen kustannusten nousun pysäyttämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Kaupunginjohtaja/19

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupungin liittymisestä Mayors for Peace -verkostoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Kaupunginjohtaja/20

Valtuutettu Silvia Modigin aloite kilpailukiellon asettamisesta johtaville viranhaltijoille ja työntekijöille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 21 Kaupunginjohtaja/21

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite terassien aukioloaikojen pidentämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Kaupunginjohtaja/22

Valtuutettu René Hurstin aloite yli 100-vuotiaiden helsinkiläisten huomioimisesta Suomi 100-juhlavuotena (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Kaupunginjohtaja/23

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite työpaikkakiusaamiseen puuttumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Kaupunginjohtaja/24

Valtuutettu Pertti Villon aloite Tapulikaupungin asukastilojen puuttumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Rakennus- ja ympäristötoimi/25

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite meluluvan jatkamisesta musiikki- ja kulttuuritapahtumissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Rakennus- ja ympäristötoimi/26

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite tavarapäivän luomisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 27 Rakennus- ja ympäristötoimi/27

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite Haaganpuron ja sen taimenkannan elvyttämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Rakennus- ja ympäristötoimi/28

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite maanrakennustöiden ylijäämämassoista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Rakennus- ja ympäristötoimi/29

Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite Hietalahdenrannan alueen katuturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Rakennus- ja ympäristötoimi/30

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite Ylä-Malmin torin vesialtaan saattamiseksi virkistyskeitaaksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Sivistystoimi/31

Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite työllisyyden tukemisesta Kuusamon mallin mukaisesti (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32 Sivistystoimi/32

Valtuutettu Jape Lovénin aloite Vuosaarenlahden venesataman kehittämisestä junioritoiminta huomioiden (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Sivistystoimi/33

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite peruskoulun toisen luokan oppilaiden iltapäiväkerhopaikoista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 34 Sivistystoimi/34

Valtuutettu René Hurstin aloite ilmaisista hygieniapassikoulutuksista ja tenttitilaisuuksista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/35

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite pyöräväylästä Pasilan ja Vallilanlaakson väliseen hylättyyn junatunneliin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/36

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite pyöräturvallisuuden kehittämisestä eräissä Helsingin kohteissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/37

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren Heikkaantorin alueen (Heikkilänaukio) muodostamisesta monitoimialueeksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/38

Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/39

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite keskustatunnelivarauksesta luopumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/40

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite rakkauden metsän perustamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/41

Valtuutettu Mika Ebelingin aloite natsi-Saksalle luovutettujen kahdeksan juutalaisen muistamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/42

Valtuutettu Helena Kantolan aloite Malmin lentokenttäalueen kehittämisestä Helsinki Air Business Parkiksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Sosiaali- ja terveystoimi/43

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Sosiaali- ja terveystoimi/44

Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite psykiatristen sairaanhoitajien toiminnasta Helsingin poliisilaitoksen moniammatillisessa työryhmässä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Sosiaali- ja terveystoimi/45

Valtuutettu Helena Kantolan aloite vanhusasiamiehen vakanssin perustamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 1 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 2 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 3 Stadsdirektören/3

Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige för våren 2017 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 4 Stadsdirektören/4

Val av ersättare i ungdomsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 5 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 6 Stadsdirektören/6

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 7 Stadsdirektören/7

Löner och arbetstid för de förtroendevalda på heltid (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 8 Stadsdirektören/8

Höjning av finansieringsandelen i ombyggnadsprojektet för Helsingfors Olympiastadion (pdf) (html)

Bilaga 1

Stadion-Säätiön anomus lisärahoituksesta 2.12.2016

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Bilaga 3

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Bilaga 4

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Bilaga 5

Bilaga 6

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 9 Stadsdirektören/9

Lån till Domarby Ridskola Ab (pdf) (html)

Bilaga 1

Lainahakemus, julkinen.pdf

Bilaga 2

Ratsastuskoulun_hankesuunnitelma_julkinen.pdf

Bilaga 3

Ratsastuskoulun rakennuslupa.pdf

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 10 Bildningsväsendet/10

Förordnande för den vakanta tjänsten som idrottsdirektör (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 11 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Hyrning av en byggnad på Drumsö i Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja Neljäs ägo för utbildningsverket och barnomsorgsverket (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 12 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Arkitektur- och byggtävling för tornområdet i Mellersta Böle (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 13 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för Brädgårdsgatan 2 c i Hermanstad (nr 12283, tomterna 21013/3 och 4) (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 14 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för Hoplax stationsområde med omgivning (nr 12392) (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 15 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Teknisk detaljplan och detaljplaneändring för Jokerbanan (nr 12400) (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 16 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/16

Detaljplaneändring för Trutholmsparken i Nordsjö (nr 12279) (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 17 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/17

Detaljplaneändring för området vid Rödstensvägen 1 - 11 i Nordsjö (nr 12280) (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 18 Stadsdirektören/18

Den av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om hejdande av ökningen i boendekostnaderna (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 19 Stadsdirektören/19

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om anslutning av staden till nätverket Mayors for Peace (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 20 Stadsdirektören/20

Den av ledamoten Silvia Modig väckta motionen om konkurrensförbud för ledande tjänsteinnehavare och befattningshavare (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 21 Stadsdirektören/21

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om förlängning av uteserveringarnas öppettider (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 22 Stadsdirektören/22

Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om uppmärksammande av helsingforsare som fyller hundra under jubileumsåret Finland 100 år (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 23 Stadsdirektören/23

Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om ingripande i arbetsplatsmobbning (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 24 Stadsdirektören/24

Den av ledamoten Pertti Villo väckta motionen om avsaknaden av invånarlokaler i Stapelstaden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 25 Byggnads- och miljöväsendet/25

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om förlängd tid i bullertillstånden för musik- och kulturevenemang (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 26 Byggnads- och miljöväsendet/26

Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om en dag för försäljning av överlopps saker i Helsingfors (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 27 Byggnads- och miljöväsendet/27

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om Hagabäcken och återupplivande av öringsbeståndet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 28 Byggnads- och miljöväsendet/28

Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om överskottsmassor vid jordbyggnadsarbeten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 29 Byggnads- och miljöväsendet/29

Den av ledamoten Tomi Sevander väckta motionen om förbättring av gatusäkerheten på Sandvikskajen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 30 Byggnads- och miljöväsendet/30

Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om iståndsättning av vattenbassängen på Övre Malms torg till en rekreationsoas (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 31 Bildningsväsendet/31

Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om ett sysselsättningsstöd baserat på Kuusamomodellen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 32 Bildningsväsendet/32

Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om utveckling av Nordsjövikens småbåtshamn med beaktande av juniorverksamheten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 33 Bildningsväsendet/33

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om platser i eftermiddagsklubbar för elever i grundskolans andra årskurs (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 34 Bildningsväsendet/34

Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om gratis kurser och examina för att få hygienpass (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 35 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/35

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om ett cykelstråk i den övergivna tågtunneln mellan Böle och Vallgårdsdalen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 36 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/36

Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om utveckling av cykelsäkerheten på vissa ställen i Helsingfors (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 37 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/37

Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om Heikasplatsen på Drumsö som allaktivitetsområde (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 38 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/38

Den av ledamoten Jarmo Nieminen väckta motionen om en nationalstadspark i Helsingfors (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 39 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/39

Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om slopande av området reserverat för centrumtunneln (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 40 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/40

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om anläggning av en kärleksskog (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 41 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/41

Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om hedrande av minnet av åtta judar utlämnade till Nazityskland (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 42 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/42

Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om utveckling av Malms flygplatsområde till Helsinki Air Business Park (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 43 Social- och hälsovårdsväsendet/43

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om efterlevnad av kollektivavtalen vid köp av tjänster som förmedlar assistenter (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 44 Social- och hälsovårdsväsendet/44

Den av ledamoten Tomi Sevander väckta motionen om verksamheten med psykiatriska sjukskötare i polisinrättningens multiprofessionella arbetsgrupp (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 45 Social- och hälsovårdsväsendet/45

Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om en anställning som äldreombudsman anknuten till äldrerådet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 46

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10