Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
02 / 03.02.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 19 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 20 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 21 Puheenjohtaja/3

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä (pdf) (html)

Liite 1


§ 22 Puheenjohtaja/4

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 23 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Kaupunginjohtaja/6

Varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Kaupunginjohtaja/7

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kahden jäsenen ja varapuheenjohtajanvalinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Kaupunginjohtaja/8

Eron myöntäminen kaupunginkanslian kansliapäällikön virasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 27 Kaupunginjohtaja/9

Periaatepäätös Helsingin kaupungin lausunnosta sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Rakennus- ja ympäristötoimi/10

Helsingin tukkutorin toimitusjohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Yhteenveto hakijoista

Liite 2

Valitun hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 19 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 20 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 21 Ordföranden/3

Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 22 Ordföranden/4

Frågestund (pdf) (html)


§ 23 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 24 Stadsdirektören/6

Val av ledamot i barnomsorgsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 25 Stadsdirektören/7

Val av två ledamöter och av vice ordförande i kultur- och biblioteksnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 26 Stadsdirektören/8

Ansökan om avsked från tjänsten som kanslichef vid stadskansliet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 27 Stadsdirektören/9

Principbeslut om ett utlåtande från Helsingfors stad till social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet om regeringens riktlinjer som underlag för indelningen i självstyrande områden och social- och hälsovårdsreformens stegmärken (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 28 Byggnads- och miljöväsendet/10

Tillsättning av tjänsten som verkställande direktör för Helsingfors stads partitorg (pdf) (html)

Bilaga 1

Yhteenveto hakijoista

Bilaga 2

Valitun hakemus

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 29

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10