Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
17 / 16.11.2011Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 213 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 214 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 215 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 216 Kaupunginjohtaja/4

Talousarvio vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2012 - 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 217 Kaupunginjohtaja/5

Vuoden 2012 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 218 Kaupunginjohtaja/6

Vuoden 2012 kiinteistöveroprosentin määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 219 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 220 Kaupunginjohtaja/8

Kiinteistölautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 221 Kaupunginjohtaja/9

Terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 222 Sivistys- ja henkilöstötoimi/10

Tietokeskuksen johtosäännön ajantasaistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 223 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Pikku-Huopalahden toimitilatontin vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 224 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Katajanokan tontin 142/1 (Stora Enso Oyj:n pääkonttorirakennus) asemakaavan muuttaminen (nro 12048) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Pasilan korttelin nro 17056 osan ja katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä korttelin nro 17052 ja korttelin nro 17053 osan ym. alueiden (Ilmalanrinteen ja HSY:n vesihuollon alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11561) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Suurmetsän kortteleiden nro 41199, 41219 ja 41220 sekä katu- ja puistoalueiden (Jakomäen liikekeskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11926) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 227 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Vartiokylän tontin 45177/7 ja katualueiden asemakaavan hyväksyminen sekä tontin 45177/6 ja katualueiden (Citymarket) asemakaavan muuttaminen (nro 11980) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 228 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/16

Laajasalon kortteleiden nro 49271 - 49276 ym. alueiden (Haakoninlahti 1 -alue Kruunuvuorenrannassa) asemakaavan hyväksyminen (nro 12010) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 229

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 8 aloitetta (pdf) (html)§ 213 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 214 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 215 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 216 Stadsdirektören/4

Budget för år 2012 och ekonomiplan för åren 2012 - 2014 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 217 Stadsdirektören/5

Inkomstskattesats för år 2012 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 218 Stadsdirektören/6

Fastighetsskatteprocentsats för år 2012 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 219 Stadsdirektören/7

Val av ersättare i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 220 Stadsdirektören/8

Val av ledamot och ersättare i fastighetsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 221 Stadsdirektören/9

Val av ersättare i hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 222 Bildnings- och personalväsendet/10

Ny instruktion för faktacentralen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 223 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Arrendegrunder för en tomt för verksamhetsbyggnader i Lillhoplax (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 224 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för tomten 142/1 på Skatudden (byggnaden med Stora Enso Abp:s huvudkontor) (nr 12048) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 225 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplan för en del av kvarteret nr 17056 och gatuområden m.m. och detaljplaneändring för kvarteret nr 17052 och en del av kvarteret nr 17053 m.m. i Böle (området vid Ilmalabrinken och området i HRM:s vattenförsörjnings besittning) (nr 11561) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 226 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för kvarteren nr 41199, 41219 och 41220 och gatu- och parkområden i Storskog (Jakobacka affärscentrum) (nr 11926) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 227 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Detaljplan för tomten nr 45177/7 och gatuområden och detaljplaneändring för tomten nr 45177/6 och gatuområden i Botby (Citymarket) (nr 11980) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 228 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/16

Detaljplan för kvarteren nr 49271 - 49276 m.m. på Degerö (Håkansvik 1 i Kronbergsstranden) (nr 12010) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 229

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 8 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10