Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
16 / 09.11.2011Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 209 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 210 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 211 Kaupunginjohtaja/3

Talousarvio vuodeksi 2012 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2012 - 2014 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 212 Puheenjohtaja/

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 11 aloitetta (pdf) (html)§ 209 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 210 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 211 Stadsdirektören/3

Budget för år 2012 och ekonomiplan för åren 2012 - 2014 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 212 Ordföranden/

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 11 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10