Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
15 / 26.10.2011Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 196 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 197 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 198 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Kaupunginjohtaja/4

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Kaupunginjohtaja/5

Lainan myöntäminen Stadion-säätiölle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 201 Kaupunginjohtaja/6

Osallistuminen Olkiluoto 4 -hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 202 Rakennus- ja ympäristötoimi/7

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi perustettava yhtiömuotoinen neuvontakeskus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 203 Rakennus- ja ympäristötoimi/8

HSL-alueen laajentuminen ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 204 Rakennus- ja ympäristötoimi/9

Nivelraitiovaunujen peruskorjausta ja matalalattiaisen väliosan lisäämistä koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Rakennus- ja ympäristötoimi/10

Metroasemien pitkien liukuportaiden uusimisen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Aravakiinteistöyhtiöiden fuusion aiheuttamat muutokset Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasääntöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 207 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Kaarelan korttelin nro 33100 asemakaavan muuttaminen (nro 12043) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 208 Puheenjohtaja/

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 6 aloitetta (pdf) (html)§ 196 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 197 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 198 Stadsdirektören/3

Val av ersättare i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 199 Stadsdirektören/4

Val av ersättare i direktionen för finska arbetarinstitutet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 200 Stadsdirektören/5

Lån till Stadionstiftelsen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 201 Stadsdirektören/6

Deltagande i tävlings- och planeringsfasen av projektet Olkiluoto 4 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 202 Byggnads- och miljöväsendet/7

Rådgivningscenter i bolagsform för begränsning av klimatförändringen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 203 Byggnads- och miljöväsendet/8

Utvidgning av HRT-området och ändring av grundavtalet för Samkommunen Helsingforsregionens trafik (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 204 Byggnads- och miljöväsendet/9

Projektplan för ombyggnad av ledspårvagnar och installation av en låggolvsdel (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 205 Byggnads- och miljöväsendet/10

Projektplan för förnyande av långa rulltrappor vid metrostationer (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 206 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Ändringar i hyresgästdemokratistadgan för Helsingfors stad föranledda av fusionen av aravafastighetsbolagen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 207 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för kvarteret nr 33100 i Kårböle (nr 12043) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 208 Ordföranden/

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 6 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10