Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
14 / 12.10.2011Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 180 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 181 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 182 Puheenjohtaja/3

Kyselytunti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 183 Kaupunginjohtaja/4

Valtuuston kokoontuminen vuonna 2012 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Kaupunginjohtaja/6

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Kaupunginjohtaja/7

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Kaupunginjohtaja/8

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Kaupunginjohtaja/9

Taidemuseon johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 189 Kaupunginjohtaja/10

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 190 Kaupunginjohtaja/11

Eron myöntäminen Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtaja Seppo Ruohoselle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Kaupunginjohtaja/12

Talous- ja suunnittelukeskuksen johtosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Sivistys- ja henkilöstötoimi/13

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Vuokrausperusteiden määrääminen asuintontille ja LPA-tontille Laajasalossa (tontit 49027/1 ja 49018/15) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Etu-Töölön korttelin nro 13001 ja katualueen (Leppäsuo) sekä kaupunginosan rajan asemakaavan muuttaminen (nro 12012) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Puheenjohtaja/

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 4 aloitetta (pdf) (html)

Liite 1§ 180 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 181 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 182 Ordföranden/3

Frågestund (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 183 Stadsdirektören/4

Fullmäktiges sammanträden år 2012 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 184 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 185 Stadsdirektören/6

Val av ledamot och ordförande i kultur- och biblioteksnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 186 Stadsdirektören/7

Val av ledamot i direktionen för finska arbetarinstitutet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 187 Stadsdirektören/8

Val av ledamot i direktionen för affärsverket trafikverket (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 188 Stadsdirektören/9

Val av ersättare i direktionen för stadsmuseet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 189 Stadsdirektören/10

Val av ersättare i direktionen för affärsverket Helsingfors Energi (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 190 Stadsdirektören/11

Avskedsansökan från affärsverket Helsingfors Energis verkställande direktör Seppo Ruohonen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 191 Stadsdirektören/12

Ändring av instruktionen för ekonomi- och planeringscentralen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 192 Bildnings- och personalväsendet/13

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 193 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Arrendegrunder för en bostadstomt och en LPA-tomt i Degerö (tomterna 49027/1 och 49018/15) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 194 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Detaljplaneändring för kvarteret nr 13001 och gatuområde i Främre Tölö (Alkärr) och för stadsdelsgränsen (nr 12012) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 195 Ordföranden/

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 4 motioner (pdf) (html)

Bilaga 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10