Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
12 / 14.09.2011Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 135 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 136 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 137 Kaupunginjohtaja/3

Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138 Puheenjohtaja/4

Kyselytunti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 139 Kaupunginjohtaja/5

Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Kaupunginjohtaja/7

Meilahden Liikuntakeskus Oy:lle myönnetyn lainan lyhennysehtojen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Kaupunginjohtaja/8

Helsingin Satama -liikelaitoksen satamajohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Kaupunginjohtaja/9

Muutoksia kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston kokoonpanossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Kaupunginjohtaja/10

Ympäristölautakunnan kahden jäsenen ja yhden varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 145 Kaupunginjohtaja/11

Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Kaupunginjohtaja/12

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Kaupunginjohtaja/13

Liikuntalautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Kaupunginjohtaja/14

Sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Kaupunginjohtaja/15

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Kaupunginjohtaja/16

Pelastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Kaupunginjohtaja/17

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Kaupunginjohtaja/18

Muutoksia poliisin neuvottelukunnassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Sivistys- ja henkilöstötoimi/19

Yksityisten perusopetusta antavien koulujen sopimusten uudistaminen 1.8.2011 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Sivistys- ja henkilöstötoimi/20

Ala-Malmin peruskoulun lakkauttaminen 1.8.2012 lukien ja Puistolan ala-asteen ja Nurkkatien ala-asteen yhdistäminen hallinnollisesti 1.8.2013 lukien (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Sivistys- ja henkilöstötoimi/21

Käräjäoikeuden kahden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/22

Käyttöoikeussopimus Ruotsalaisen Teatterin tontista (Kaartinkaupunki, tontti 3001/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 157 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/23

Vuokraus- ja myyntiperusteet Ruskeasuon kahdelle toimistotontille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/24

Vuokrausperusteet Kumpulan Sofianlehdon ryhmäkotitonttia vastaavalle määräalalle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/25

Haagan tontin 29055/7 asemakaavan muuttaminen (nro 12040) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/26

Laajasalon puisto-, virkistys-, kesämaja-, palstaviljely- ym. alueiden (Stansvikin alue) asemakaavan hyväksyminen (nro 11960) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Sosiaali- ja terveystoimi/27

Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Puheenjohtaja/

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 7 aloitetta (pdf) (html)§ 135 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 136 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 137 Stadsdirektören/3

Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 138 Ordföranden/4

Frågestund (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 139 Stadsdirektören/5

Ändring av revisionsstadgan för Helsingfors stad (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 140 Stadsdirektören/6

Ändring av arbetsordningen för stadsfullmäktige (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 141 Stadsdirektören/7

Ändring av amorteringsvillkoren för ett lån till Meilahden Liikuntakeskus Oy (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 142 Stadsdirektören/8

Tillsättande av tjänsten som hamndirektör vid affärsverket Helsingfors Hamn (pdf) (html)

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 143 Stadsdirektören/9

Ändringar i stadsstyrelsens och dess koncernsektions sammansättning (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 144 Stadsdirektören/10

Val av två ledamöter och en ersättare i miljönämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 145 Stadsdirektören/11

Val av ledamot i fastighetsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 146 Stadsdirektören/12

Val av ledamot i kultur- och biblioteksnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 147 Stadsdirektören/13

Val av ledamot i idrottsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 148 Stadsdirektören/14

Val av ledamot i socialnämndens barn- och familjesektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 149 Stadsdirektören/15

Val av ersättare i stadsplaneringsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 150 Stadsdirektören/16

Val av ersättare i räddningsnämnden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 151 Stadsdirektören/17

Val av ersättare i utbildningsnämndens svenska sektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 152 Stadsdirektören/18

Ändringar i delegationen för polisen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 153 Bildnings- och personalväsendet/19

Förnyande av avtalen med privata skolor som ordnar grundläggande utbildning från 1.8.2011 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 154 Bildnings- och personalväsendet/20

Nedläggning av Ala-Malmin peruskoulu från 1.8.2012 och administrativ sammanslagning av Puistolan ala-asteen koulu och Nurkkatien ala-asteen koulu från 1.8.2013 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 155 Bildnings- och personalväsendet/21

Val av två nämndemän vid tingsrätten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 156 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/22

Avtal om nyttjanderätt till Svenska Teaterns tomt (Gardesstaden, tomten 3001/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 157 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/23

Arrende- och försäljningsgrunder för två kontorstomter i Brunakärr (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 158 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/24

Arrendegrunder för ett outbrutet område som motsvarar Sofielunds grupphemstomt i Gumtäkt (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 159 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/25

Detaljplaneändring för tomten 29055/7 i Haga (nr 12040) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 160 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/26

Detaljplan för park,- rekreations-, sommarhydde- och odlingslottsområden m.m. i Degerö (Stansviksområdet) (nr 11960) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 161 Social- och hälsovårdsväsendet/27

Uppföljning av hur de barn- och ungdomspsykiatriska tjänsterna utfallit (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 162 Ordföranden/

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 7 motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10