Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto
20 / 27.11.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/3

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Vantaan ratikan yleissuunnitelma ja toteuttamissuunnittelu (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 19.9.2019, Vantaan kaupunki

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Tapaninkylä, Malmi ja Viikki) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Sörnäisten Kalasataman (Nihti) asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12576) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Kulosaaren Ståhlberginkuja 1 asemakaavan muuttaminen (nro 12593) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitustilanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite kaupunginvaltuuston kokousten tulkkauksesta viittomakielellä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ympäristölle haitallisten käytäntöjen selvittämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite säännöllisistä sisäilmakyselyistä henkilöstölle ja asiakkaille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Valtuutettu Petra Malinin aloite keinovalaistuksen säätelystä ja valosaasteen vähentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Valtuutettu Jussi Niinistön aloite Maailman rauha -patsaan siirtämiseksi Hakaniemenrannasta Lenininpuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Kontulan metroaseman graffitien valaisemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Valtuutettu Fatim Diarran aloite muovin keräysastioista Helsingin puistoihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Valtuutettu Kati Juvan aloite koristepensaiden ja puistopuiden kartoittamisesta ja nimeämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Valtuutettu Björn Månssonin aloite kumppanuudesta Ilmailumuseon kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite toimenpideohjelmasta koulukiusaamisen kitkemiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite pienten koululaisten iltahoidosta vuorotyöläisten lapsille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/20

Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite nuorisopsykiatrian sairaanhoitajien palkkaamisesta yläkouluihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/21

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite avoimesta urheilupuistosta Töölönlahden kulttuurikäytävän jatkeeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/22

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite siirrettävästä tapahtumalavasta kaupunginosayhdistysten käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/23

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruokavaihtoehtojen lisäämisestä leikkipuistoruokailussa (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/24

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite perheiden palvelujen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/25

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite matalan kynnyksen vanhemmuusvalmennuksen lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10