Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
19 / 13.11.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 328 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 329 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 330 Asia/3

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 23.10.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 23.10.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 332 Asia/5

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 333 Asia/6

Vuoden 2020 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Asia/7

Vuoden 2020 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Asia/8

Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen kustannusarvio

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 336 Asia/9

Pirkkolan liikuntapuiston jäähallien uudisrakennusta koskeva hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 337

Kokouksessa jätetyt aloiteet (pdf) (html)§ 328 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 329 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 330 Ärende/3

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus 23.10.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 331 Ärende/4

Val av ledamot i stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus 23.10.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 332 Ärende/5

Helsingfors stads budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2020–2022 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 333 Ärende/6

Inkomstskattesats för år 2020 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 334 Ärende/7

Fastighetsskatteprocentsatser för år 2020 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 335 Ärende/8

Höjning av maximipriset för ombyggnad av Tehtaankadun ala-asteen koulus skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen kustannusarvio

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 336 Ärende/9

Projektplan för nybygge av ishallar i Britas idrottspark (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 337

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10