Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
18 / 06.11.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 316 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 317 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 318 Asia/3

Nuorten aloitteet 1.1. - 30.6.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 319 Asia/4

Kunnan asukkaan aloitteet 1.1.- 30.6.2019 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 320 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 7.10.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Asia/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 10.10.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Asia/7

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 323 Asia/8

Hoplaxskolanin Lokkalantien yksikön perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hoplaxskolan hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 324 Asia/9

Meilahden Töölöntullinkatu 8 asemakaavan muuttaminen (nro 12598) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 325 Asia/10

Oulunkylän Maaherrantien tonttien ja Jokiniementien varren puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12527) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 326 Asia/11

Kaarelan Kaarelankuja 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12589) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 327

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 316 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 317 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 318 Ärende/3

Initiativ från ungdomar 1.1–30.6.2019 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 319 Ärende/4

Initiativ från kommuninvånare 1.1–30.6.2019 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 320 Ärende/5

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 7.10.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 321 Ärende/6

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 10.10.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 322 Ärende/7

Proprieborgen till Oy Apotti Ab (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 323 Ärende/8

Projektplan för ombyggnad och utbyggnad av Hoplaxskolans enhet vid Locklaisvägen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Hoplaxskolan hankesuunnitelman liitteet

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 324 Ärende/9

Detaljplaneändring för Tölötullsgatan 8 i Mejlans (nr 12598) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 325 Ärende/10

Detaljplaneändring för tomter vid Landshövdingsvägen och ett parkområde vid Ånäsvägen i Åggelby (nr 12527) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 326 Ärende/11

Detaljplaneändring för Kårbölegränden 2 i Kårböle (nr 12589) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 327

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10