Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
17 / 23.10.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 310 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 311 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 312 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 313 Asia/4

Kaarelan raitin uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kaarelan raitin hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 314 Asia/5

Vartiokylän Myllypuron Myllymatkantie 1 asemakaavan muutos nro 12505 (sisältää liikennesuunnitelman nro 6954) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 315

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 310 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 311 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 312 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 313 Ärende/4

Projektplan för en nybyggnad vid Kårböle bygata (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Kaarelan raitin hankesuunnitelman liitteet

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 314 Ärende/5

Detaljplaneändring för Kvarnfärdsvägen 1 i Kvarnbäcken (nr 12505, innehåller trafikplanen nr 6954) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 315

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10