Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto
16 / 09.10.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 15.9.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Hallintosäännön muutokset; kaupunginkanslian uudistuminen ja apulaispormestareiden toimivallan täsmentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

M300-metrojunien optiohankinnan hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Vuokrausperiaatteiden vahvistaminen eräille tonteille (Toukola, Arabianranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Mäkelänrinteen lukion perusparannus- ja laajennushankkeen kustannusarvio 16.5.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotus Patterimäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12477 hyväksymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Korkeasaaren vastaanottorakennusten ja Mustikkamaan leikkipuiston asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12520) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Mellunkylän Kontulan Keinutie 9:n asemakaavan muuttaminen (nro 12526) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Karhusaaren eteläosan pientalotonttien asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12486) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Valtuutettu Otto Meren aloite Hitas-järjestelmän lakkauttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kotihoidossa olevien ikäihmisten aktivoinnista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Valtuutettu Mari Rantasen aloite lasten sukuelinten silpomista ehkäisevästä toimintasuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite moniammatillisen mielenterveystyön lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
02.03.2018 15:07