Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto
15 / 25.09.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/3

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2020 (pdf) (html)


Asia/4

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eroamisanomus 28.8.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 13.8.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 16.8.2019, Oskala Hannu

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenen ja varajäsenen sekä puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 21.8.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 30.8.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 29.8.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 30.8.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Valtuutettu Atte Harjanteen aloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamisesta vuoteen 2025 mennessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Valtuutettu Martina Harms-Aallon aloite palvelussuhdeasuntojen lisäämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Valtuutettu Fatim Diarran aloite maahanmuuttajavanhempien kotoutumiskoulutuksen nopeuttamisesta yhteistyössä koulujen kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Valtuutettu Maria Ohisalon aloite työttömien työkyvyn ylläpitämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Valtuutettu Abdirahim Husseinin aloite hakaristin ja muiden kansallissosialististen symbolien kieltämiseksi Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite koulujen seksuaalikasvatuksen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite alueellisesta varhaiskasvatuspaikkatakuusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite lähikouluperiaatteen laajentamisesta erityisluokkaopetukseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/20

Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite aurauslumen poiskuljetuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/21

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite lumen mereen kippaamisen lopettamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/22

Valtuutettu Tuula Haataisen aloite asukkaille vaarallisen lumen vastaanottopaikan siirtämisestä Herttoniemestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/23

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite esteettömyyden lisäämiseksi kaupungin kokoustiloissa induktiosilmukan avulla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Esteettömyystyöryhmän lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/24

Valtuutettu Osmo Soininvaaran aloite Yliopiston metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin avaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/25

Valtuutettu Kati Juvan aloite rollaattorin kanssa liikkuvien maksuttomasta matkustamisesta HSL:n bussiliikenteessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/26

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite rollaattoreiden ja lastenvaunujen yhtäläisestä kohtelusta joukkoliikenteessä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausunto 27.8.2019, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/27

Valtuutettu Pia Kopran aloite tekonurmikentästä Pukinmäen liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/28

Valtuutettu Fatim Diarran aloite Lapsiystävällinen kunta -mallista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/29

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite kaupungin liikuntatilojen maksuttomuudesta toisen asteen opiskelijoille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/30

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite vuoden 1918 muistolaatasta Hietaniemen hautausmaalle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/31

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite äänilevykokoelmasta keskustakirjasto Oodiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/32

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite poikien syrjäytymisen ehkäisemisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/33

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite romanien kansallispäivän viettämisestä kouluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/34

Valtuutettu Eva Biaudet'n aloite Helsingin liittymisestä kulttuuria, taidetta ja sosiaalisia aktiviteetteja edistävään Fair Saturday -kaupunkiverkostoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/35

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kirjaston perustamisesta Kalasatamaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/36

Valtuutettu Ozan Yanarin aloite lasten ja nuorten harrastamisen tukemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/37

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite lapsiperheiden liikuntamahdollisuuksista koulujen liikuntasaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/38

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite vanhusten hoivasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/39

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite laittomasti maassa olevien palveluiden laajentamisen purkamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/40

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kotihoidossa olevien ikäihmisten aktivoinnista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/41

Valtuutettu Mari Rantasen aloite lasten sukuelinten silpomista ehkäisevästä toimintasuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/42

Valtuutettu Seija Muurisen aloite Helsingin Seniorisäätiön käytössä olevien kiinteistöjen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/43

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite moniammatillisen mielenterveystyön lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
02.03.2018 15:07