Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
14 / 11.09.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 237 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 238 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 239 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 240 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 8.8.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 6.8.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Asia/6

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 15.8.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Asia/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroanomus 6.8.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Asia/8

Etu-Töölön lukion perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Etu-Töölön lukion hankesuunnitelman liitteet

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Asia/9

Päiväkoti Vaapukan ja Roihuvuoren ala-asteen uudisrakennuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet_lpk Vaapukka jne_190415

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Asia/10

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Vallila, tontti 22586/6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 247 Asia/11

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotonteille (Koskela, tontit 26967/1, 26968/1 ja 26972/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 248 Asia/12

Luovutusperiaatteiden määrittäminen Garden Helsinki -hanketta varten varatulle alueelle (Taka-Töölö) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 249

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 237 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 238 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 239 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 240 Ärende/4

Val av ledamot och ersättare i kultur- och fritidsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus 8.8.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 241 Ärende/5

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt ledamot i och ordförande för kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 6.8.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 242 Ärende/6

Val av ledamot och ersättare i stadsmiljönämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus 15.8.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 243 Ärende/7

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroanomus 6.8.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 244 Ärende/8

Projektplan för ombyggnad av Etu-Töölön lukios skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Etu-Töölön lukion hankesuunnitelman liitteet

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 245 Ärende/9

Projektplan för en nybyggnad för daghemmet Vaapukka och Roihuvuoren ala-asteen koulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Hankesuunnitelman liitteet_lpk Vaapukka jne_190415

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 246 Ärende/10

Arrendeprinciper för en bostadstomt (Vallgård, tomten 22586/6) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 247 Ärende/11

Arrendeprinciper för flervåningshustomter i Forsby (tomterna 26967/1, 26968/1 och 26972/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 248 Ärende/12

Överlåtelseprinciper för område reserverat för Garden Helsinki-projektet (Bortre Tölö) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 249

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
02.03.2018 15:07