Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
10 / 22.05.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 145 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 146 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 147 Asia/3

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 25.4.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 148 Asia/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 26.4.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Asia/5

Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Tehtaankadun ala-asteen hankesuunnitelman liitteet 1 - 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Asia/6

Taka-Töölön Topeliuksenkatu 16:n asemakaavan muuttaminen (nro 12493) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Asia/7

Munkkiniemen Hollantilaisentie 11:n asemakaavan muuttaminen (nro 12519) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Asia/8

Herttoniemen Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutos (nro 12481) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 153 Asia/9

Marjaniemen Vanamotie 13:n asemakaavan muuttaminen (nro 12436) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Asia/10

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite aloitteiden päätösehdotusten selkeyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Asia/11

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite Pysäytä ilmastonmuutos -kampanjan käynnistämisestä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/12

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite selvitystyön käynnistämiseksi kasvavien liikenneruuhkien vaikutuksesta Helsingissä toimivien yritysten sijoittautumissuunnitelmiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausunto 4.3.2019, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 157 Asia/13

Valtuutettu Terhi Peltokorven aloite koskien ilmastovaikutusten arvioinnin käyttöönottoa päätöksenteossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/14

Valtuutettu Seija Muurisen aloite Helsingin liittymisestä Terve Kunta -verkostoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Asia/15

Valtuutettu Dani Niskasen aloite Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden takaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Asia/16

Valtuutettu Hannu Oskalan aloite Helsingin asuntotuotannon nopeuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Asia/17

Valtuutettu Jukka Järvisen aloite Kaljakellunta-tapahtuman lopettamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Asia/18

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kaupungin matkaohjeistuksen päivittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 163 Asia/19

Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 164 Asia/20

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite mikromuovin vähentämisestä hulevesissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Asia/21

Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Vanhankaupunginkosken padon purkamisen kannattavuudesta ja suunnittelusta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 166 Asia/22

Valtuutettu Mai Kivelän aloite terveyttä edistävän luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä kaupunkiympäristössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/23

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite raitiovaunulipun säilyttämisestä tulevassa vyöhykemallissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Asia/24

Valtuutettu Emma Karin aloite Helsingin niittyverkoston laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Asia/25

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite pääkaupunkiseudun luontoalueiden saavutettavuudesta julkisella liikenteellä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Asia/26

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite Lapinlahden sairaala-alueen säilyttämisestä yleishyödyllisessä käytössä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Asia/27

Valtuutettu Pia Kopran aloite Hietaniemen rannan rauhoittamisesta festivaaleilta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Asia/28

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite esiintymislavan rakentamisesta Alppipuistoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Asia/29

Valtuutettu Elina Moision aloite kaupungin osallistumisesta Global Active City -ohjelmaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/30

Valtuutettu Emma Karin aloite perhetyön tuomisesta päiväkoteihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Asia/31

Valtuutettu Mika Raatikaisen aloite kulttuuriratikasta Kontulaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Asia/32

Valtuutettu Seija Muurisen aloite ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Asia/33

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite 65 vuotta täyttävien vammaisten henkilöiden palvelujen säilyttämisestä vammaispalvelujen piirissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Asia/34

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite neuvolapalvelujen yhteydessä äideille tarjottavasta fysioterapiasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Asia/35

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Asia/36

Valtuutettu Abdirahim Husseinin aloite palvelujen järjestämisestä syrjäytymisen ja yksinäisyyden ongelmien helpottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 181 Asia/37

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite itsemurhien ehkäisyohjelmasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 145 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 146 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 147 Ärende/3

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 25.4.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 148 Ärende/4

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 26.4.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 149 Ärende/5

Projektplan för ombyggnad av Tehtaankadun ala-asteen koulu (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Tehtaankadun ala-asteen hankesuunnitelman liitteet 1 - 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 150 Ärende/6

Detaljplaneändring för Topeliusgatan 16 i Bortre Tölö (nr 12493) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 151 Ärende/7

Detaljplaneändring för Holländarvägen 11 i Munksnäs (nr 12519) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 152 Ärende/8

Detaljplaneändring för kvarteren vid Arbetsledaregatan i Hertonäs (nr 12481) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 153 Ärende/9

Detaljplaneändring för Linneavägen 13 i Marudd (nr 12436) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 154 Ärende/10

Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om förtydligande av beslutsförslagen för motioner som föreläggs fullmäktige (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 155 Ärende/11

Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om en kampanj i syfte att hejda klimatförändringen i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 156 Ärende/12

Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om ett utredningsarbete om de ökade trafikstockningarnas inverkan på förläggningsplaner i företag verksamma i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Lausunto 4.3.2019, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 157 Ärende/13

Den av ledamoten Terhi Peltokorpi väckta motionen om klimatkonsekvensbedömning i beslutsfattandet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 158 Ärende/14

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om Helsingfors inträde i nätverket Terve Kunta (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 159 Ärende/15

Den av ledamoten Dani Niskanen väckta motionen om tryggande av säkerheten vid Helsingfors judiska församling (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 160 Ärende/16

Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om påskyndande av bostadsproduktionen i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 161 Ärende/17

Den av ledamoten Jukka Järvinen väckta motionen om nedläggning av Ölflytet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 162 Ärende/18

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om uppdatering av stadens reseanvisningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 163 Ärende/36

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om minskning av antalet vitkindade gäss och olägenheterna med dem (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 164 Ärende/19

Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om minskning av mikroplast i dagvatten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 165 Ärende/20

Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om lönsamheten med och planeringen av en rivning av dammen i Gammelstadsforsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 166 Ärende/21

Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om ökning i stadsmiljön av den hälsofrämjande mångfalden i naturen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 167 Ärende/22

Den av ledamoten Juhani Strandén väckta motionen om bevarande av spårvagnsbiljetten i den kommande zonmodellen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 168 Ärende/23

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utvidgning av ängsnätverket i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 169 Ärende/24

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om förbättring av naturområdenas åtkomlighet med kollektivtrafik i huvudstadsregionen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 170 Ärende/25

Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om bevarande av Lappvikens sjukhusområde i allmännyttigt bruk (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 171 Ärende/26

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om fredning av Sandudds strand från festivaler (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 172 Ärende/27

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en estrad till Alpparken (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 173 Ärende/28

Den av ledamoten Elina Moisio väckta motionen om Helsingfors möjlighet att delta i programmet Global Active City (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 174 Ärende/29

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om införande av familjearbete vid daghem (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 175 Ärende/30

Den av ledamoten Mika Raatikainen väckta motionen om en kulturspårvagn till Gårdsbacka (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 176 Ärende/31

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om ett projekt för främjande av välbefinnande och hälsa hos äldre (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 177 Ärende/32

Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om bevarande av tjänsterna inom handikappservicen för helsingforsare med funktionshinder som fyller 65 år (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 178 Ärende/33

Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om fysioterapi för mammor i samband med rådgivningstjänster (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 179 Ärende/34

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om lättare tillgång till motmedel mot överdosering av narkotika (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 180 Ärende/35

Den av ledamoten Abdirahim Hussein väckta motionen om tjänster för lindrande av problem som vållas av utslagning och ensamhet (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 181 Ärende/37

Den av ledamoten Anna Vuorjoki väckta motionen om ett program för förebyggande av självmord (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 182

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10