Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
07 / 10.04.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 117 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 118 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 119 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 120 Asia/4

Vallilanlaakson raitiotien asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12531) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 121 Asia/5

Finlandia-talon perusparannusta koskeva hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Elintarviketurvallisuusyksikön lausunto Finlandia-talon rakennushankkeesta_allekirjoitettu

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Asia/6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Haaga, Lassila, tontti 29164/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Asia/7

Alppiharjun Josafatinkallioiden asemakaavan muutos (nro 12395) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124 Asia/8

Vartiokylän Linnavuorenpuiston asemakaavan muutos (nro 12435) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 117 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 118 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 119 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 120 Ärende/4

Detaljplan och detaljplaneändring för spårväg genom Vallgårdsdalen (nr 12531) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 121 Ärende/5

Projektplan för ombyggnad av Finlandiahuset (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Elintarviketurvallisuusyksikön lausunto Finlandia-talon rakennushankkeesta_allekirjoitettu

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 122 Ärende/6

Arrendeprinciper för en bostadstomt (Haga, Lassas, tomten 29164/4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 123 Ärende/7

Detaljplaneändring för Josafatsbergen i Åshöjden (nr 12395) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 124 Ärende/8

Detaljplaneändring för Borgbergsparken i Botby (nr 12435) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 125

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
02.03.2018 15:07