Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
03 / 13.02.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 34 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 35 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 36 Asia/3

Kyselytuntien siirtäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus luottamustehtävästä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Asia/5

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/6

Eräiden vuoden 2018 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahojen siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Kulosaari, tontit 42047/33 ja 42047/35) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Asia/8

Meilahden Töölöntullin korttelin 520 asemakaavan muuttaminen (nro 12515) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Asia/9

Pukinmäen asemanseudun asemakaavan muutos (nro 12476) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Asia/10

Valtuutettu Atte Harjanteen aloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Asia/11

Valtuutettu Otto Meren aloite Helsingin kaupungin jäsenyyksien selvittämiseksi eri yhdistyksissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Asia/12

Valtuutettu Mai Kivelän aloite biomassalle laadittavista kestävyyskriteereistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Asia/13

Valtuutettu Emma Karin aloite toimeentulotuen muutoksista aiheutuneiden ongelmien korjaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Asia/14

Valtuutettu Otso Kivekkään aloite sataman paremmasta yhdistämisestä kaupunkiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/15

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite maksuttomasta joukkoliikenteestä pitkäaikaistyöttömille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Asia/16

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite Kruunusiltojen avaamisesta yöaikaan takseille ja sähköbusseille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50 Asia/17

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite Suurmetsäntien ja Malminkaaren turvallisuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 51 Asia/18

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Laajasalon ja Herttoniemen liikenteen sujuvuuden varmistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Asia/19

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite tiemelun torjunnasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Asia/20

Valtuutettu Björn Månssonin aloite museoraitiovaunulinjan perustamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Asia/21

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite Itämeren pelastusohjelma Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/22

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite Arabian rantapuiston kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Asia/23

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite koulujen vaikutusvallan lisäämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/24

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotimaisten marjojen ja hedelmien käytöstä päiväkodeissa ja kouluissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Asia/25

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite erikoisopetuspäivien järjestämisestä kouluissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 59 Asia/26

Valtuutettu Emma Karin aloite kaupunkisoutuvenepalvelusta Helsinkiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Asia/27

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite koulujen pihojen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 61 Asia/28

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen kartoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Asia/29

Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite harrastus- ja liikuntapaikkojen sukupuolineutraaleista pukeutumistiloista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 63 Asia/30

Valtuutettu Emma Karin aloite koulujen kahdeksan aamuista luopumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Asia/31

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite suosittujen, osallistavien ja yhteisöllisten tapahtumien järjestämisestä kaupungin rahoituksella (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Asia/32

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite perhevalmennuksen käynnistämisestä murrosikäisten nuorten vanhemmille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Asia/33

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite helsinkiläisten muunsukupuolisten henkilöiden hoidon turvaamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Asia/34

Valtuutettu Outi Alasen aloite psykiatrian päivystyksen palauttamisesta Helsingin kaupungille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Asia/35

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite kuntoutumista tukevan palvelukeskuksen perustamisesta asunnottomille päihteitä käyttäville nuorille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Asia/36

Valtuutettu Aleksi Niskasen aloite sosiaali- ja terveystoimen yksilöhuollon päätösten muutoksenhakuprosessin selvittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 70

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 34 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 35 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 36 Ärende/3

Flyttning av frågestunder (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 37 Ärende/4

Val av ledamot och ersättare i stadsmiljönämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus luottamustehtävästä

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 38 Ärende/5

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 39 Ärende/6

Överskridning av anslag, underskridning av verksamhetsbidrag och överföring av anslag i 2018 års budget (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 40 Ärende/7

Arrendeprinciper för vissa tomter på Brändö (tomterna 42047/33 och 42047/35) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 41 Ärende/8

Detaljplaneändring för kvarteret 520 vid Tölö tull i Mejlans (nr 12515) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 42 Ärende/9

Detaljplaneändring för Bocksbacka stationsomgivning (nr 12476) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 43 Ärende/10

Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om halvering av konsumtionen av kött- och mjölkprodukter till år 2025 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 44 Ärende/11

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om en utredning av Helsingfors stads medlemskap i olika föreningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 45 Ärende/12

Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om hållbarhetskriterier för biomassa (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 46 Ärende/13

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om lösning av problem som ändringarna i utkomststödet orsakat (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 47 Ärende/14

Den av ledamoten Otso Kivekäs väckta motionen om bättre förbindelser mellan hamnen och staden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 48 Ärende/15

Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om avgiftsfri kollektivtrafik för långtidsarbetslösa (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 49 Ärende/16

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om nattrafik på Kronbroarna för taxibilar och elbussar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 50 Ärende/17

Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om säkerheten på Storskogsvägen och Malmbågen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 51 Ärende/18

Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om tryggande av en smidig trafik på Degerö och i Hertonäs (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 52 Ärende/19

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om bekämpning av bullret från vägtrafiken (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 53 Ärende/20

Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om en museispårvagnslinje (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 54 Ärende/21

Den av ledamoten Eveliina Heinäluoma väckta motionen om ett Helsingforsprogram för att rädda Östersjön (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 55 Ärende/22

Den av ledamoten Kaisa Hernberg väckta motionen om utveckling av Arabia strandpark (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 56 Ärende/23

Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om ökning av skolornas inflytande (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 57 Ärende/24

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om användning av inhemska bär och frukter på daghem och i skolor (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 58 Ärende/25

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om ordnande av specialistundervisningsdagar i skolor (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 59 Ärende/26

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om en tjänst med stadsroddbåtar i Helsingfors (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 60 Ärende/27

Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om utveckling av skolgårdarna (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 61 Ärende/28

Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om en kartläggning av lekparker och idrottsplatser (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 62 Ärende/29

Den av ledamoten Nelli Ruotsalainen väckta motionen om könsneutrala omklädningsrum vid hobby- och motionsanläggningar (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 63 Ärende/30

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om slopande av skolmorgnar som börjar klockan åtta (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 64 Ärende/31

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om finansiering från staden för populära delaktighets- och gemenskapsevenemang (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 65 Ärende/32

Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om lansering av familjeträning för tonåringars föräldrar (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 66 Ärende/33

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om tryggande av vård för ickebinära personer i Helsingfors (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 67 Ärende/34

Den av ledamoten Outi Alanen väckta motionen om återbördande av den psykiatriska jouren till Helsingfors stad (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 68 Ärende/35

Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om en servicecentral för rehabilitering av unga bostadslösa missbrukare (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 69 Ärende/36

Den av ledamoten Aleksi Niskanen väckta motionen om utredning av social- och hälsovårdsväsendets process för sökande av ändring i beslut om individuell vård (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 70

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10