Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto
03 / 13.02.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/3

Kyselytuntien siirtäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus luottamustehtävästä

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Eräiden vuoden 2018 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahojen siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Kulosaari, tontit 42047/33 ja 42047/35) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Meilahden Töölöntullin korttelin 520 asemakaavan muuttaminen (nro 12515) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Pukinmäen asemanseudun asemakaavan muutos (nro 12476) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Valtuutettu Atte Harjanteen aloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Valtuutettu Otto Meren aloite Helsingin kaupungin jäsenyyksien selvittämiseksi eri yhdistyksissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Valtuutettu Mai Kivelän aloite biomassalle laadittavista kestävyyskriteereistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Valtuutettu Emma Karin aloite toimeentulotuen muutoksista aiheutuneiden ongelmien korjaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Valtuutettu Otso Kivekkään aloite sataman paremmasta yhdistämisestä kaupunkiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite maksuttomasta joukkoliikenteestä pitkäaikaistyöttömille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite Kruunusiltojen avaamisesta yöaikaan takseille ja sähköbusseille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite Suurmetsäntien ja Malminkaaren turvallisuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Laajasalon ja Herttoniemen liikenteen sujuvuuden varmistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite tiemelun torjunnasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/20

Valtuutettu Björn Månssonin aloite museoraitiovaunulinjan perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/21

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite Itämeren pelastusohjelma Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/22

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite Arabian rantapuiston kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/23

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite koulujen vaikutusvallan lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/24

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kotimaisten marjojen ja hedelmien käytöstä päiväkodeissa ja kouluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/25

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite erikoisopetuspäivien järjestämisestä kouluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/26

Valtuutettu Emma Karin aloite kaupunkisoutuvenepalvelusta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/27

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite koulujen pihojen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/28

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen kartoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/29

Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite harrastus- ja liikuntapaikkojen sukupuolineutraaleista pukeutumistiloista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/30

Valtuutettu Emma Karin aloite koulujen kahdeksan aamuista luopumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/31

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite suosittujen, osallistavien ja yhteisöllisten tapahtumien järjestämisestä kaupungin rahoituksella (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/32

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite perhevalmennuksen käynnistämisestä murrosikäisten nuorten vanhemmille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/33

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite helsinkiläisten muunsukupuolisten henkilöiden hoidon turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/34

Valtuutettu Outi Alasen aloite psykiatrian päivystyksen palauttamisesta Helsingin kaupungille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/35

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite kuntoutumista tukevan palvelukeskuksen perustamisesta asunnottomille päihteitä käyttäville nuorille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/36

Valtuutettu Aleksi Niskasen aloite sosiaali- ja terveystoimen yksilöhuollon päätösten muutoksenhakuprosessin selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
02.03.2018 15:07