Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
15 / 08.10.2014Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 313 Puheenjohtaja/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 314 Puheenjohtaja/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 315 Puheenjohtaja/3

Muutos Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 316 Puheenjohtaja/4

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 317 Kaupunginjohtaja/5

Yleisten töiden lautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 318 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 319 Kaupunginjohtaja/7

Eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 320 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2015 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Kaupunginjohtaja/9

Periaatepäätös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta annettavasta Helsingin kaupungin lausunnosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Kaupunginjohtaja/10

Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallien järjestäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Liite 22

Varhaiskasvatusviraston henkilöstötoimikunnan pöytäkirja_allekirjoitettu

Liite 23

Opetusviraston virastotoimikunnan kokous 22 9 2014_allekirjoitettu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 323 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/11

Kalasataman korttelien 10577, 10578, 10593 ja 10625 asemakaavan muuttaminen (nro 12227) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 324 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/12

Käpylän Kisakylän asemakaavan muuttaminen (nro 12192, Kisakylä) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 325 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/13

Hakuninmaan Runonlaulajantie 48:n ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12269, Runonlaulajantie 48) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 326 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/14

Kontulan Tanhuantie 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12247, Tanhuantie 1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 327 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/15

Laajasalon Gunillantien ja Svanströminkujan alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12228, Gunillantien ja Svanströminkujan alue) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 328 Sivistystoimi/16

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 329 Sivistystoimi/17

Eron myöntäminen tietokeskuksen johtajan virasta (pdf) (html)

Liite 1

Tietokeskuksen johtajan erohakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 330

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat viisi aloitetta (pdf) (html)§ 313 Ordföranden/1

Namnupprop, laglighet och beslutförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 314 Ordföranden/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 315 Ordföranden/3

Ändring i sammansättningen i Sannfinländarnas fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 316 Ordföranden/4

Frågestund (pdf) (html)


§ 317 Stadsdirektören/5

Val av ersättare i nämnden för allmänna arbeten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 318 Stadsdirektören/6

Val av ersättare i stadsplaneringsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 319 Stadsdirektören/7

Val av ledamot och ordförande i direktionen för djurgården (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 320 Stadsdirektören/8

Stadsfullmäktiges sammanträden år 2015 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 321 Stadsdirektören/9

Principbeslut om Helsingfors stads utlåtande om utkastet till regeringens förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 322 Stadsdirektören/10

Organisering av affärsverket Palmias verksamhets- och förvaltningsmodeller (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p., MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 p.)

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Bilaga 17

Bilaga 18

Bilaga 19

Bilaga 20

Bilaga 21

Bilaga 22

Varhaiskasvatusviraston henkilöstötoimikunnan pöytäkirja_allekirjoitettu

Bilaga 23

Opetusviraston virastotoimikunnan kokous 22 9 2014_allekirjoitettu

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 323 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/11

Detaljplaneändring för kvarteren 10577, 10578, 10593 och 10625 i Fiskehamnen (nr 12227) (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 324 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/12

Detaljplaneändring för OS-byn i Kottby (nr 12192) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 325 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/13

Detaljplaneändring för tomten vid Runosångarvägen 48 och parkområde i Håkansåker (nr 12269) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 326 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/14

Detaljplaneändring för Tunvägen 1 i Gårdsbacka (nr 12247) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 327 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/15

Detaljplaneändring för området vid Gunillavägen och Svanströmsgränden på Degerö (nr 12228) (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 328 Bildningsväsendet/16

Val av nämndemän vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 329 Bildningsväsendet/17

Ansökan om avsked från tjänsten som direktör för faktacentralen (pdf) (html)

Bilaga 1

Tietokeskuksen johtajan erohakemus

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 330

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fem motioner (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10