Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto
22 / 12.12.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/3

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 20.11.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Selvitys vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinrakennustontille (Kumpula, tontti 24926/7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Päiväkoti Suursuon uudisrakennuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Bulevardi 14:n asemakaavan muuttaminen (nro 12498) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Meilahden huvila-alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12372) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Myllypuron peruskoulun asemakaavan muuttaminen (nro 12517) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite anonyymin työnhaun käyttöönottamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite kestävän hyvinvoinnin mittaamisen selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
02.03.2018 15:07