Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto
21 / 28.11.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/3

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajan valinta ja maa-alueiden luovuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Lauttasaaren ala-asteen perusparannusta koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Kulosaarentie 42–44:n asemakaavan muuttaminen (nro 12487) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite vanhuspalvelujen nykytilan ja tulevien tarpeiden selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite puhtaasta sisäilmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kaupungin sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen selvittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite lautakuntien ja muiden toimielinten kokousten avoimuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Valtuutettu Tuula Haataisen aloite nuorten kasvaneeseen asunnottomuuteen puuttumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite, väärinkäytösten tietoon saattaminen eli ns. whistleblower-ohjeistus (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Helenin ja Vantaan Energian yhteistyön lisäämiseksi sähkö- ja lämpövoimalahankkeissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite Hekan vuokrantasausjärjestelmän vaikutusten arvioimisesta ja järjestelmän sitomisesta Kelan määrittämiin kohtuullisiin asumismenoihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Valtuutettu Katju Aron aloite matalan kynnyksen palvelupisteen perustamisesta väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite terveellisen ruuan ja Sydänmerkki-aterioiden edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

Valtuutettu Sampo Terhon aloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseksi Malmin lentokentän säilyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/20

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite korttelikohtaisista parkkipaikoista kotihoidon ja -palvelun työntekijöille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/21

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite lahjoitettujen marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamiseksi koulujen, päiväkotien ja hoivapaikkojen pihoille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/22

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kiertotalouden ja ilmastotietouden nostamisesta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/23

Valtuutettu Sameli Sivosen aloite pistorasioista kaupunkitilaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/24

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Puotilan ala-asteen väliaikaistiloista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/25

Valtuutettu Otto Meren aloite Tehtaanpuiston tekojääkentästä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/26

Valtuutettu Mai Kivelän aloite retkeilyreittien merkitsemisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/27

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kunto- ja harjoitteluportaista Lauttasaareen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/28

Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite saamelaisten kansallispäivän viettämisestä kouluissa ja päiväkodeissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/29

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite huumeiden tunnistuksesta osana ennaltaehkäisevää päihdetyötä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausunto, Helsingin poliisilaitos, aloite huumeiden tunnistuksesta osana ehkäisevää päihdetyötä

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
02.03.2018 15:07