Kaupunginvaltuusto
17 / 10.10.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


Asia/4

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2019 (pdf) (html)


Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Kaupunkiympäristötalon tilojen vuokraaminen kaupungin käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Kaupunkiympäristötalon esite

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajasta päättäminen sekä tonttien ja niillä olevien rakennusten myynti (Kallio, Siltasaari, tontit 11306/8 ja 11307/7) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Vuokrausperusteiden määrittäminen asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Alppiharjun Harjuportin (Hämeentie 62 ja 64) asemakaavan muuttaminen (nro 12460) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Mannerheimintie 162 asemakaavan muuttaminen (nro 12483) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Vuorovaikutusraportti 23.1.2018, täydennetty 16.5.2018 ja asukastilaisuuden 24.4.2017 muistio

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Etelä-Haagan Steniuksentie 14 ja 20 asemakaavan muuttaminen (nro 12463) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Munkkiniemen Muusanpolku 1 asemakaavan muuttaminen (nro 12467) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Vartiokylän Liikkalankuja 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12472) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite selko- ja monikielisyydestä kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite aktiivimallin piiriin joutuneiden työttömien aseman parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kouluilla ja niiden välittömässä läheisyydessä pidettäviin rasistisiin mielenosoituksiin puuttumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsingin poliisilaitoksen lausunto 3.8.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Sibeliuspuiston yleisilmeestä ja palveluista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/20

Valtuutettu Tuula Haataisen aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttämiseksi asukaskäytössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/21

Valtuutettu Terhi Peltokorven aloite kimppakyytisovelluksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/22

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite sisäilman laatua parantavasta ilmanvaihdosta kouluihin ja päiväkoteihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/23

Valtuutettu Mika Ebelingin aloite Östersundomin siirtämisestä HSL:n B-vyöhykkeeseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/24

Valtuutettu Mari Rantasen aloite Malmin keskusta-alueen houkuttelevuuden lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/25

Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kaupungin tilojen vuokraamisen kieltämiseksi rasistisille yhteisöille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/26

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Puistolan aseman viihtyisyyden lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/27

Valtuutettu Pia Kopran aloite metroliikenteen häiriöistä ja metrojunan kuljettajien työoloista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/28

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite tekojääradan rakentamiseksi Lauttasaaren liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/29

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite tilojen avaamisesta vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lasten iltakerhoille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/30

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite lähiliikuntapaikasta Puistolan liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/31

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite maauimalapohjaisen uimahallin toteuttamiseksi Puistolan Suuntimopuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/32

Valtuutettu Pilvi Torstin aloite lähikouluperiaatteen käyttöönotosta päiväkotipaikkapäätöksissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/33

Valtuutettu Tapio Klemetin aloite hiihtokauden pidentämiseksi Paloheinässä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/34

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite graffiti- ja muraalitaiteen saamiseksi Herttoniemen ja Siilitien väliseen meluvalliin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/35

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite psykososiaalisen tuen vahvistamisesta elämän loppuvaiheen hoidossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/36

Valtuutettu Kati Juvan aloite valvotuista huumeidenkäyttötiloista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/37

Valtuutettu Pia Kopran aloite Heikki Hurstin ruoka-aputyön jatkumisen turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/38

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapausoppaasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/39

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite perusterveydenhuollon ja psykiatrisen avohoidon lyhytterapioista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
02.03.2018 15:07