Kaupunginvaltuusto
12 / 13.06.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/3

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eropyyntö 18.5.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 18.5.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Hallintosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Eräiden kirjanpidollisten rahastojen sääntöjen tarkistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Osallisuusrahaston perustaminen ja lähiörahaston talousarviokohdan käyttö (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Kiinteistön kauppaa koskevan sopimuksen hyväksyminen (Kansakoulunkatu 3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Kallion lukion perusparannusta ja laajennusta koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Kallion_lukio_tarveselvitys_ja_hankesuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Pihlajiston ala-asteen perusparannusta koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Pihlajiston-aa-perusparannus-hankesuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Kruunuvuoren asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12330 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Kaarelan Puustellintie 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12474) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Vuosaaren Aromikujan alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12458) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Ulkokuntalaisilta ja Suomen ulkopuolelta tulevilta perittävästä terveyskeskusmaksusta luopuminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

Valtuutettu Mai Kivelän aloite kaupungin ateriatarjonnan muuttamisesta kasvispainotteisemmaksi (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/20

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite uusien frisbeegolfratojen rakentamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/21

Valtuutettu Seija Muurisen aloite frisbeegolfrata Laajasaloon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/22

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite roskakorien sijoittamisesta rantojen kävelyreiteille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/23

Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Kumpulanmäen kävelyreitin parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/24

Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/25

Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite liikennevaloista Turunlinnantielle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/26

Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen puistotien alueen parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/27

Valtuutettu Petra Malinin aloite lasten osapäivähoidon henkilöstömitoituksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/28

Valtuutettu Hannu Oskalan aloite päiväkotibussien saamiseksi Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/29

Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite maahanmuuton sosiaalityön kotouttamistoiminnan voimavaroista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/30

Valtuutettu Mari Rantasen aloite omaishoitajien liikuntapalvelujen maksuttomuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
02.03.2018 15:07