Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
10 / 16.05.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 98 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 99 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 100 Asia/3

Kaupunginhallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 25.4.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 18.4.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/5

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportti 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Asia/6

Vuokrausperusteiden määrittäminen lisärakennusoikeudelle (Vallila, suunniteltu tontti 22585/17) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Asia/7

Ruoholahden Tanssin talon asemakaavan muuttaminen (nro 12492) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105 Asia/8

Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12452, Svinhufvudintie 1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 106 Asia/9

Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite Lenininpuiston nimeämiseksi uudelleen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Asia/10

Piraattipuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Olympiarannan puistossa sijaitsevien tilojen vapauttamiseksi tapahtumakäyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 108 Asia/11

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite veroparatiisitalouden torjumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 109 Asia/12

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 110 Asia/13

Valtuutettu Elina Moision aloite lasten määrän ennakointimallin korjaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Asia/14

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Tattarisuon teollisuusalueen yrittäjien toimintaedellytysten varmistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112 Asia/15

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite selvityksestä lisävaihtoehdosta kasvihuonepäästöjen vähentämiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Asia/16

Valtuutettu Pia Kopran aloite asukas- ja yhdistystilojen saamiseksi Tapulikaupunkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Asia/17

Valtuutettu Katju Aron aloite seksuaalisen häirinnän estämisestä Helsingin kaupungin työpaikoilla ja palveluissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/18

Valtuutettu Emma Karin aloite kivihiilestä luopumiseksi Salmisaaren voimalassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116 Asia/19

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite tapahtuman järjestämisestä Malmin lentoasemalla vuoden 2018 aikana (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Asia/20

Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118 Asia/21

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite raitin nimeämisestä kirjailija Alpo Ruuthin mukaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/22

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite uusien frisbeegolfratojen rakentamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Asia/23

Valtuutettu Seija Muurisen aloite frisbeegolfrata Laajasaloon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 121 Asia/24

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite juoksuportaista Vuosaaren täyttömäelle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Asia/25

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite roskakorien sijoittamisesta rantojen kävelyreiteille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 123 Asia/26

Valtuutettu Otto Meren aloite diplomaattiajoneuvoille varattujen pysäköintiruutujen ottamisesta yleiseen käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124 Asia/27

Valtuutettu Sameli Sivosen aloite ympärivuotisesta kaupunkipyörätoiminnasta ja pyöräteiden talvikunnossapidosta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 125 Asia/28

Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Kumpulanmäen kävelyreitin parantamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Asia/29

Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Asia/30

Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite liikennevaloista Turunlinnantielle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 128 Asia/31

Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen puistotien alueen parantamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/32

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite harrastusten liittämisestä osaksi koulupäivää (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/33

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite Kannelmäen Hiekkakentän muuttamiseksi tekonurmikentäksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Asia/34

Valtuutettu Petra Malinin aloite lasten osapäivähoidon henkilöstömitoituksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/35

Valtuutettu Hannu Oskalan aloite päiväkotibussien saamiseksi Helsinkiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Asia/36

Valtuutettu Otto Meren aloite Lotta Svärd -patsaan hankkimisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Asia/37

Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite maahanmuuton sosiaalityön kotouttamistoiminnan voimavaroista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135 Asia/38

Valtuutettu Maria Ohisalon aloite lastensuojelun sosiaalityön asiakasmitoituksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 136 Asia/39

Valtuutettu Emma Karin aloite neuvoloiden osallistumisesta lasten lukutaidon parantamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 137 Asia/40

Valtuutettu Mari Rantasen aloite omaishoitajien liikuntapalvelujen maksuttomuudesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 138

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 98 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 99 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 100 Ärende/3

Val av ledamot i stadsstyrelsen (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 25.4.2018

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 101 Ärende/4

Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 18.4.2018

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 102 Ärende/5

Uppföljningsrapport 2018 för genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 103 Ärende/6

Arrendegrunder för tilläggsbyggrätt (Vallgård, den planerade tomten 22585/17) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 104 Ärende/7

Detaljplaneändring för Dansens hus i Gräsviken (nr 12492) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 105 Ärende/8

Detaljplaneändring för Brändö köpcentrum (nr 12452, Svinhufvudsvägen 1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 106 Ärende/9

Den av Blå fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om namnbyte på Leninparken (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 107 Ärende/10

Den av Piratpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om befriande av lokalerna vid Olympiastrandens park för evenemangsbruk (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 108 Ärende/11

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om förebyggande av skatteparadisekonomi (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 109 Ärende/12

Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om införande av könsmedveten budgetering (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 110 Ärende/13

Den av ledamoten Elina Moisio väckta motionen om korrigering av prognostiseringsmodellen för antalet barn (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 111 Ärende/14

Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om tryggande av verksamhetsförutsättningarna för företagare i Tattarmossens industriområde (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 112 Ärende/15

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om en utredning om ett tilläggsalternativ för minskning av växthusutsläppen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 113 Ärende/16

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om invånar- och föreningslokaler till Stapelstaden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 114 Ärende/17

Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om förebyggande av sexuella trakasserier på Helsingfors stads arbetsplatser och i stadens tjänster (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 115 Ärende/18

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om avstående från stenkol på Sundholmens kraftverk (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 116 Ärende/19

Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om ordnande av ett evenemang på Malms flygplats år 2018 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 117 Ärende/20

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om minskning av antalet vitkindade gäss och olägenheterna med dem (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 118 Ärende/21

Den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen om uppkallande av ett stråk efter författaren Alpo Ruuth (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 119 Ärende/22

Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om nya frisbeegolfbanor i Helsingfors (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 120 Ärende/23

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en frisbeegolfbana till Degerö (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 121 Ärende/24

Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om löptrappor till Nordsjötoppen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 122 Ärende/25

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om utplacering av sopkärl längs med strandpromenaderna (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 123 Ärende/26

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om befrielse av bilplatser reserverade för diplomatfordon för allmänt bruk (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 124 Ärende/27

Den av ledamoten Sameli Sivonen väckta motionen om åretruntstadscyklar och vinterunderhåll av cykelvägar (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 125 Ärende/28

Den av ledamoten Atte Harjanne väckta motionen om förbättring av gångvägen på Gumtäktsbacken (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 126 Ärende/29

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om utveckling av rekreationsbruket av Vårdö (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 127 Ärende/30

Den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen om trafikljus till Åbohusvägen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 128 Ärende/31

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om förbättring av området vid Munksnäs allén (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 129 Ärende/32

Den av ledamoten Mirita Saxberg väckta motionen om hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 130 Ärende/33

Den av ledamoten Juhani Strandén väckta motionen om en ändring av Gamlas sandplan till en konstgräsplan (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 131 Ärende/34

Den av ledamoten Petra Malin väckta motionen om personaldimensioneringen inom dagvården på deltid (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 132 Ärende/35

Den av ledamoten Hannu Oskala väckta motionen om daghemsbussar till Helsingfors (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 133 Ärende/36

Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om en Lotta Svärd-staty till Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 134 Ärende/37

Den av ledamoten Sandra Hagman väckta motionen om resurser i socialarbetets integrationsverksamhet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 135 Ärende/38

Den av ledamoten Maria Ohisalo väckta motionen om socialarbetets klientdimensionering inom barnskyddet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 136 Ärende/39

Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om rådgivningsbyråernas deltagande i att förbättra barnens läsförmåga (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 137 Ärende/40

Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om avgiftsfria motions- och idrottstjänster för närståendevårdare (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 138

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10