Kaupunginvaltuusto
10 / 16.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/3

Kaupunginhallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 25.4.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 18.4.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportti 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Vuokrausperusteiden määrittäminen lisärakennusoikeudelle (Vallila, suunniteltu tontti 22585/17) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Ruoholahden Tanssin talon asemakaavan muuttaminen (nro 12492) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12452, Svinhufvudintie 1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite Lenininpuiston nimeämiseksi uudelleen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Piraattipuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Olympiarannan puistossa sijaitsevien tilojen vapauttamiseksi tapahtumakäyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite veroparatiisitalouden torjumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Valtuutettu Elina Moision aloite lasten määrän ennakointimallin korjaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Tattarisuon teollisuusalueen yrittäjien toimintaedellytysten varmistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite selvityksestä lisävaihtoehdosta kasvihuonepäästöjen vähentämiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/16

Valtuutettu Pia Kopran aloite asukas- ja yhdistystilojen saamiseksi Tapulikaupunkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/17

Valtuutettu Katju Aron aloite seksuaalisen häirinnän estämisestä Helsingin kaupungin työpaikoilla ja palveluissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/18

Valtuutettu Emma Karin aloite kivihiilestä luopumiseksi Salmisaaren voimalassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/19

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite tapahtuman järjestämisestä Malmin lentoasemalla vuoden 2018 aikana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/20

Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/21

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite raitin nimeämisestä kirjailija Alpo Ruuthin mukaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/22

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite uusien frisbeegolfratojen rakentamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/23

Valtuutettu Seija Muurisen aloite frisbeegolfrata Laajasaloon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/24

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite juoksuportaista Vuosaaren täyttömäelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/25

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite roskakorien sijoittamisesta rantojen kävelyreiteille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/26

Valtuutettu Otto Meren aloite diplomaattiajoneuvoille varattujen pysäköintiruutujen ottamisesta yleiseen käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/27

Valtuutettu Sameli Sivosen aloite ympärivuotisesta kaupunkipyörätoiminnasta ja pyöräteiden talvikunnossapidosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/28

Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Kumpulanmäen kävelyreitin parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/29

Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/30

Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite liikennevaloista Turunlinnantielle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/31

Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen puistotien alueen parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/32

Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite harrastusten liittämisestä osaksi koulupäivää (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/33

Valtuutettu Juhani Strandénin aloite Kannelmäen Hiekkakentän muuttamiseksi tekonurmikentäksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/34

Valtuutettu Petra Malinin aloite lasten osapäivähoidon henkilöstömitoituksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/35

Valtuutettu Hannu Oskalan aloite päiväkotibussien saamiseksi Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/36

Valtuutettu Otto Meren aloite Lotta Svärd -patsaan hankkimisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/37

Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite maahanmuuton sosiaalityön kotouttamistoiminnan voimavaroista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/38

Valtuutettu Maria Ohisalon aloite lastensuojelun sosiaalityön asiakasmitoituksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/39

Valtuutettu Emma Karin aloite neuvoloiden osallistumisesta lasten lukutaidon parantamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/40

Valtuutettu Mari Rantasen aloite omaishoitajien liikuntapalvelujen maksuttomuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
02.03.2018 15:07