Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
08 / 25.04.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 82 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 83 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 84 Asia/3

Kaupunginvaltuuston ylimääräinen kokous (pdf) (html)


§ 85 Asia/4

Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2017 väliseltä ajalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 86 Asia/5

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö - Ikävalko

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 87 Asia/6

Äänestysaluejaon muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 88 Asia/7

Vuokrausperusteiden määrittäminen kolmelle asuinkerrostalotontille ja kahdelle autopaikkatontille (Länsisatama, Jätkäsaari tontit 20828/4-6, 20068/1 ja 201831/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 89 Asia/8

Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90 Asia/9

Pasilan Postipuiston asemakaavan muuttaminen (nro 12475, maaliikennekeskus) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Asia/10

Kunnan jäsenen aloite Helsingin kaupungin lähipalveluiden turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92 Asia/11

Kunnan jäsenen aloite hallinto- ja toimintasääntöjen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, kirje 22.8.2017

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 93 Asia/12

Kunnan jäsenen aloite esteettömästä ulkoliikuntapuistosta (pdf) (html)

Liite 1

Kunnan asukkaan aloite

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 94

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 82 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 83 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 84 Ärende/3

Extra stadsfullmäktigesammanträde (pdf) (html)


§ 85 Ärende/4

Initiativ från ungdomar tagna under tiden 1.7–31.12.2017 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 86 Ärende/5

Val av ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö - Ikävalko

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 87 Ärende/6

Ändring av indelningen i röstningsområden (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 88 Ärende/7

Arrendegrunder för tre tomter för flervåningshus och två bilplatstomter (Västra hamnen, Busholmen, tomterna 20828/4–6, 20068/1 och 201831/1) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 89 Ärende/8

Översiktsplan för Ärtholmens spårväg (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 90 Ärende/9

Detaljplaneändring för Postparken i Böle (nr 12475, landtrafikcentralen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 91 Ärende/10

Initiativ från en kommunmedlem om tryggad närservice i Helsingfors stad (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 92 Ärende/11

Initiativ från en kommunmedlem om ändring av förvaltnings- och verksamhetsstadgorna (pdf) (html)

Bilaga 1

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, kirje 22.8.2017

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 93 Ärende/12

Initiativ från en kommunmedlem om en tillgänglig utemotionsplats (pdf) (html)

Bilaga 1

Kunnan asukkaan aloite

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 94

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10