Kaupunginvaltuusto
03 / 14.02.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen sekä nuorisojaoston varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Kaupunginkanslian uudistaminen ja hallintosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Pohjois-Haagan ala-asteen laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelma (Pohjois-Haaga, Tolarintie 6) (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma_Pohjois-Haagan ala-aste

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/6

Käpylän länsiosan asemakaavan muuttaminen (nro 12350) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Pukinmäen Asteritien asemakaavan muutos nro 12448 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin koulujen osallistumisesta alueelliseen kielikokeiluun (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite Helsingin aseman vahvistamisesta yliopistokaupunkina ja ulkomailta saapuvien tutkijoiden houkuttelemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Valtuutettu Mai Kivelän aloite Vantaan Energian turveinvestoinneista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Valtuutettu Fatim Diarran aloite vapaaehtoisuuteen perustuvasta tapaamiskalenterista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/12

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite tapahtuman järjestämisestä Malmin lentoasemalla vuoden 2018 aikana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/13

Valtuutettu Björn Månssonin aloite esiintymislavan rakentamiseksi Sibeliuspuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/14

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite kahdessa kodissa asumisen hyväksymisestä oppilaaksioton perusteeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/15

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite liikkuvan päivystysyksikön pilotoinnista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
18.04.2014 10:28