Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
14 / 30.08.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 297 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 298 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 299 Asia/3

Ilmoitus valtuustoryhmän perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 300 Asia/4

M100 –metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 301 Asia/5

Postipuiston pohjoisosan asuinkortteleiden ym. toteutussopimusten ja kiinteistökauppojen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 302 Asia/6

Suursuon päiväkodin (LPK Suursuo - DH-Stigen) hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Asia/7

Vuokrausperusteet Kalasataman asunto- ja yhteispihatonteille sekä maanalaisille alueille (Sörnäinen, Hermanni) (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12210

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Asia/8

Ullanlinnan Tähtitorninkatu 16 - 18:n asemakaavan muuttaminen (nro 12408, tontti 452/19) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Asia/9

Kuninkaantammen Lammenrannan asemakaavan muuttaminen (nro 12401) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Asia/10

Tapanilan Kertojantie 9:n ja 11:n asemakaavan muuttaminen (nro 12393, tontit 39213/1 ja 2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Asia/11

Pitäjänmäen Patterimäen alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12434) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Asia/12

Valtuutettu Osku Pajamäen aloite lapsiin kohdistuvien voimavarojen riittävyyden arvioimisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 309

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 297 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 298 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 299 Ärende/3

Anmälan om bildande av en fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 300 Ärende/4

Projektplan för ombyggnad av metrotågen M100 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 301 Ärende/5

Fastighetsaffärer och genomförandeavtal för bostadskvarter m.m. i norra delen av Postparken (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 302 Ärende/6

Projektplan för Storkärrs daghem (LKP Suursuo - DH Stigen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 303 Ärende/7

Arrendegrunder för bostadstomter, tomter för gemensam gård och underjordiska områden i Fiskehamnen (Sörnäs, Hermanstad) (pdf) (html)

Bilaga 1

Kopio asemakaavan muutoksesta nro 12210

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 304 Ärende/8

Detaljplaneändring för Observatoriegatan 16–18 i Ulrikasborg (nr 12408, tomten 452/19) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 305 Ärende/9

Detaljplaneändring för Dammstranden i Kungseken (nr 12401) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 306 Ärende/10

Detaljplaneändring för Berättarvägen 9 och 11 i Mosabacka (nr 12393, tomterna 39213/1 och 2) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 307 Ärende/11

Detaljplaneändring för Batteribackens område i Sockenbacka (nr 12434) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 308 Ärende/12

Den av ledamoten Osku Pajamäki väckta motionen om bedömning huruvida resurserna för barn är tillräckliga (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 309

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22