Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
20 / 15.11.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 398 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 399 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 400 Asia/3

Helsingin kaupungin talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 - 2020 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 401 Asia/4

Vuoden 2018 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 402 Asia/5

Vuoden 2018 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 403 Asia/6

Koiraverosta luopuminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 404

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 398 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 399 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 400 Ärende/3

Helsingfors stads budget för år 2018 och ekonomiplan för åren 2018–2020 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 401 Ärende/4

Inkomstskattesats för år 2018 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 402 Ärende/5

Fastighetsskatteprocentsatser för år 2018 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 403 Ärende/6

Slopande av hundskatten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 404

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22