Kaupunginvaltuusto
21 / 30.11.2016Tulostusversio (pdf)Sisältö:


PUHEENJOHTAJA


1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


KAUPUNGINJOHTAJA


3

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 - 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


4

Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


5

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


6

Erään vuoden 2016 talousarvioon merkityn määrärahan ylittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI


7

Nykyiset matalalattiaraitiovaunut korvaavien raitiovaunujen hankkimista koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


SIVISTYSTOIMI


8

Guggenheim Helsinki -taidemuseohankkeen toteuttamista koskevan sopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


KAUPUNGINJOHTAJA


9

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asumisen kustannusten nousun pysäyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


10

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupungin liittymisestä Mayors for Peace -verkostoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


11

Valtuutettu Silvia Modigin aloite kilpailukiellon asettamisesta johtaville viranhaltijoille ja työntekijöille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


12

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite terassien aukioloaikojen pidentämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


13

Valtuutettu René Hurstin aloite yli 100-vuotiaiden helsinkiläisten huomioimisesta Suomi 100-juhlavuotena (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


14

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite työpaikkakiusaamiseen puuttumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


15

Valtuutettu Pertti Villon aloite Tapulikaupungin asukastilojen puuttumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI


16

Valtuutettu Sami Muttilainen aloite meluluvan jatkamisesta musiikki- ja kulttuuritapahtumissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


17

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite tavarapäivän luomisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


18

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite Haaganpuron ja sen taimenkannan elvyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


19

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite maanrakennustöiden ylijäämämassoista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


20

Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite Hietalahdenrannan alueen katuturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


21

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite Ylä-Malmin torin vesialtaan saattamiseksi virkistyskeitaaksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


SIVISTYSTOIMI


22

Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite työllisyyden tukemisesta Kuusamon mallin mukaisesti (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


23

Valtuutettu Jape Lovénin aloite Vuosaarenlahden venesataman kehittämisestä junioritoiminta huomioiden (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


24

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite peruskoulun toisen luokan oppilaiden iltapäiväkerhopaikoista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


25

Valtuutettu René Hurstin aloite ilmaisista hygieniapassikoulutuksista ja tenttitilaisuuksista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI


26

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite pyöräväylästä Pasilan ja Vallilanlaakson väliseen hylättyyn junatunneliin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


27

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite pyöräturvallisuuden kehittämisestä eräissä Helsingin kohteissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


28

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren Heikkaantorin alueen (Heikkilänaukio) muodostamisesta monitoimialueeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


29

Valtuutettu Jarmo Niemisen aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


30

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite keskustatunnelivarauksesta luopumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


31

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite rakkauden metsän perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


32

Valtuutettu Mika Ebelingin aloite natsi-Saksalle luovutettujen kahdeksan juutalaisen muistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


33

Valtuutettu Helena Kantolan aloite Malmin lentokenttäalueen kehittämisestä Helsinki Air Business Parkiksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI


34

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


35

Valtuutettu Tomi Sevanderin aloite psykiatristen sairaanhoitajien toiminnasta Helsingin poliisilaitoksen moniammatillisessa työryhmässä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


36

Valtuutettu Helena Kantolan aloite vanhusasiamiehen vakanssin perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
18.04.2014 10:28