Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
09 / 08.05.2019



Tulostusversio (pdf)



Sisältö / Innehåll:


§ 136 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 137 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 138 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 139 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 6.4.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Asia/5

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 17.4.2019 liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Asia/6

Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraportti 2019 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Asia/7

Toimitilojen vuokraaminen NCC Property Development Oy:ltä ja Swiss Life Asset Management AG:lta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma Fredriksberg 2 vaihe ja 1 vaiheen jatko 110119

Liite 2

Vuokrasopimusluonnos NCC Property Development Oy Konepajankuja 3

Liite 3

Vuokrasopimusluonnos Swiss Life AG Konepajankuja 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 143 Asia/8

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille (Vuosaari, Rastila, tontit 54010/ 5 ja 6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)



§ 136 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 137 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 138 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 139 Ärende/4

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 6.4.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 140 Ärende/5

Val av ledamot i direktionen för trafikaffärsverket (pdf) (html)

Bilaga 1

Eronpyyntö 17.4.2019 liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 141 Ärende/6

Uppföljningsrapport 2019 för programmet Hemstaden Helsingfors 2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 142 Ärende/7

Hyrning av lokaler från NCC Property Development Oy och Swiss Life Asset Management AG för kultur- och fritidssektorns behov (pdf) (html)

Bilaga 1

Hankesuunnitelma Fredriksberg 2 vaihe ja 1 vaiheen jatko 110119

Bilaga 2

Vuokrasopimusluonnos NCC Property Development Oy Konepajankuja 3

Bilaga 3

Vuokrasopimusluonnos Swiss Life AG Konepajankuja 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 143 Ärende/8

Arrendegrunder för bostadstomter (Nordsjö, Rastböle, tomterna 54010/5 och 6) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 144

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)





Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.



05.12.2019 18:10