Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
08 / 24.04.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 126 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 127 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 128 Asia/3

Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/9

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

VM Taloudellinen katsaus kevät 2019

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Asia/4

Kunnan asukkaan aloitteet 1.7. - 31.12.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Asia/5

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/6

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Asia/7

Kaarelan Muotokuvankadun asemakaavan muutos (nro 12504) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Asia/8

Laajasalon Gunillantien ja Reiherintien kulman asemakaavan muutos (nro 12525) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 135

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 126 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 127 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 128 Ärende/3

Initiativ från ungdomar 1.7–31.12.2018 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 129 Ärende/9

Remissdebatt om beredningen av budgetförslaget för 2020 (pdf) (html)

Bilaga 1

VM Taloudellinen katsaus kevät 2019

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 130 Ärende/4

Initiativ från kommuninvånare 1.7–31.12.2018 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 131 Ärende/5

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 132 Ärende/6

Förtroendevaldas ekonomiska förmåner (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 133 Ärende/7

Detaljplaneändring för Porträttgatan i Kårböle (nr 12504) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 134 Ärende/8

Detaljplaneändring för Gunillavägens och Reihersvägens hörn (nr 12525) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 135

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10