Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
06 / 27.03.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 107 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 108 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 109 Asia/3

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 110 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 11.3.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 111 Asia/5

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä 1.2.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 112 Asia/6

Toimitilojen vuokraaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

A Hankesuunnitelma 7.1.2019 Haartmanink 1

Liite 2

A.4 Yhteishanke HUS-HY-Hki hankesuunnitelma Haartmaninkatu 1

Liite 3

B. Alivuokrasopimusluonnos 7.1.2019

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Asia/7

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Kaarela, Honkasuo, Perhosniitty) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Asia/8

Länsi-Pasilan Pöllölaakson asemakaavan muutos (nro 12374) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Asia/9

Konalan Vuorikummuntien asemakaavan muutos (nro 12506) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 107 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 108 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 109 Ärende/3

Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 110 Ärende/4

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden och ledamot och ordförande i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 11.3.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 111 Ärende/5

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Ansökan om avsked från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten 1.2.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 112 Ärende/6

Förhyrning av verksamhetslokaler från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till social- och hälsovårdssektorns disposition (pdf) (html)

Bilaga 1

A Hankesuunnitelma 7.1.2019 Haartmanink 1

Bilaga 2

A.4 Yhteishanke HUS-HY-Hki hankesuunnitelma Haartmaninkatu 1

Bilaga 3

B. Alivuokrasopimusluonnos 7.1.2019

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 113 Ärende/7

Arrendeprinciper för vissa tomter i Kårböle (Hongasmossa, Fjärilsängen) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 114 Ärende/8

Detaljplaneändring för Uggeldalen i Västra Böle (nr 12374) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Osa päätöshistoriaa

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 115 Ärende/9

Detaljplaneändring för Bergkullavägen i Kånala (nr 12506) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 116

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 18:10