Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
20 / 14.11.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 367 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 368 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 369 Asia/3

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 370 Asia/4

Vuoden 2019 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 371 Asia/5

Vuoden 2019 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 372 Asia/6

Päiväkoti Malminkartanoa ja nuorisotalo Malminkartanoa koskevan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 373 Asia/7

Itä-Pasilan Asemamiehenkatu 3:n asemakaavan muuttaminen (nro 12391) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 374 Asia/8

Herttoniemen Puusepänkadun kortteleiden asemakaavan muuttaminen (nro 12366) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 375

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 367 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 368 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 369 Ärende/3

Helsingfors stads budget för år 2019 och ekonomiplan för åren 2019–2021 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 370 Ärende/4

Inkomstskattesats för år 2019 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 371 Ärende/5

Fastighetsskatteprocentsatser för år 2019 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 372 Ärende/6

Projektplan för en nybyggnad för daghemmet Malminkartano och Malmgårds ungdomsgård (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 373 Ärende/7

Detaljplaneändring för Stationskarlsgatan 3 i Östra Böle (nr 12391) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 374 Ärende/8

Detaljplaneändring för kvarteren vid Snickaregatan i Hertonäs (nr 12366) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 375

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10