Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
16 / 26.09.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö / Innehåll:


§ 235 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 236 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 237 Asia/3

Ilmoitus valtuustoryhmän perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 238 Asia/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 239 Asia/5

Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ja valtuutettu Mia Nygårdin aloitteet muovin käytön vähentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 240 Asia/6

Sosialidemokraattisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite maksuttomista opiskelun välineistä toisen asteen opiskelijoille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Asia/7

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite julkisten tilojen turvallisuuden lisäämiseksi ja seksuaalisen häirinnän estämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vastine 6.8.2018, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Asia/8

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisesta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Asia/9

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite Helsingin kaupungin työterveyskyselyn raportoinnin laajentamiseksi johtamistyön osalta (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Asia/10

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite kaupungin tilojen ja alueiden vuokraamisen eettisisistä ohjeista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Asia/11

Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite selko- ja monikielisyydestä kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Asia/12

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite aktiivimallin piiriin joutuneiden työttömien aseman parantamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 247 Asia/13

Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kouluilla ja niiden välittömässä läheisyydessä pidettäviin rasistisiin mielenosoituksiin puuttumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 248 Asia/14

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Sibeliuspuiston yleisilmeestä ja palveluista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 249 Asia/15

Valtuutettu Tuula Haataisen aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttämiseksi asukaskäytössä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 250 Asia/16

Valtuutettu Terhi Peltokorven aloite kimppakyytisovelluksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 251 Asia/17

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Suvilahden ja teurastamon yhdistävän Festarikujan rakentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 252 Asia/18

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon aloite valaistuksesta Lauttasaarentien ostoskeskuksen kohdalla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Asia/19

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon aloite jalankulkuvaloista Lauttasaarentielle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Asia/20

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite sisäilman laatua parantavasta ilmanvaihdosta kouluihin ja päiväkoteihin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Asia/21

Valtuutettu Mika Ebelingin aloite Östersundomin siirtämisestä HSL:n B-vyöhykkeeseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 256 Asia/22

Valtuutettu Mari Rantasen aloite Malmin keskusta-alueen houkuttelevuuden lisäämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 257 Asia/23

Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kaupungin tilojen vuokraamisen kieltämiseksi rasistisille yhteisöille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 258 Asia/24

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Puistolan aseman viihtyisyyden lisäämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 259 Asia/25

Valtuutettu Pia Kopran aloite metroliikenteen häiriöistä ja metrojunan kuljettajien työoloista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260 Asia/26

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite tekojääradan rakentamiseksi Lauttasaaren liikuntapuistoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261 Asia/27

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite tilojen avaamisesta vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lasten iltakerhoille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 262 Asia/28

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite lähiliikuntapaikasta Puistolan liikuntapuistoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 263 Asia/29

Valtuutettujen Eveliina Heinäluoman, Kauko Koskisen ja Sinikka Vepsän aloitteet juoksuportaiden rakentamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 264 Asia/30

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite maauimalapohjaisen uimahallin toteuttamiseksi Puistolan Suuntimopuistoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Asia/31

Valtuutettu Aleksi Niskasen aloite koulukuraattorien ja koulupsykologien lisäämiseksi esiopetuksessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Asia/32

Valtuutettu Pilvi Torstin aloite lähikouluperiaatteen käyttöönotosta päiväkotipaikkapäätöksissä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Asia/33

Valtuutettu Tapio Klemetin aloite hiihtokauden pidentämiseksi Paloheinässä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 268 Asia/34

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite graffiti- ja muraalitaiteen saamiseksi Herttoniemen ja Siilitien väliseen meluvalliin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 269 Asia/35

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite psykososiaalisen tuen vahvistamisesta elämän loppuvaiheen hoidossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 270 Asia/36

Valtuutettu Kati Juvan aloite valvotuista huumeidenkäyttötiloista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271 Asia/37

Valtuutettu Pia Kopran aloite Heikki Hurstin ruoka-aputyön jatkumisen turvaamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 272 Asia/38

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite matalan kynnyksen mielenterveysavun lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 273 Asia/39

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapausoppaasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Asia/40

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite perusterveydenhuollon ja psykiatrisen avohoidon lyhytterapioista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 235 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 236 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 237 Ärende/3

Anmälan om bildande av en fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 238 Ärende/4

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 239 Ärende/5

De av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp och ledamoten Mia Nygård väckta motionerna om minskning av användningen av plast (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 240 Ärende/6

Den av socialdemokratiska fullmäktigegruppen väckta gruppmotionen om avgiftsfria studieredskap för studerande på andra stadiet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 241 Ärende/7

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ökning av säkerheten i offentliga lokaler och förhindrande av sexuella trakasserier (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Vastine 6.8.2018, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 242 Ärende/8

Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om genomförande av FN:s mål för hållbar utveckling i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 243 Ärende/9

Den av ledamoten Johanna Sydänmaa väckta motionen om utvidgning av rapporteringen om Helsingfors stads företagshälsoenkät i fråga om ledararbete (pdf) (html)

Bilaga 1

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 244 Ärende/10

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om etiska anvisningar för hyrning av stadens lokaler och områden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 245 Ärende/11

Den av ledamoten Suldaan Said Ahmed väckta motionen om lättläst språk och flerspråkighet i stadens verksamhet och beslutsfattande (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 246 Ärende/12

Den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen om förbättring av situationen för de arbetslösa som berörs av aktiveringsmodellen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 247 Ärende/13

Den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen om ingripande i rasistiska demonstrationer vid skolor och i deras närhet (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 248 Ärende/14

Den av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara väckta motionen om Sibeliusparkens allmänna intryck och service (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 249 Ärende/15

Den av ledamoten Tuula Haatainen väckta motionen om bevarande av Uppby hemman i invånarbruk (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 250 Ärende/16

Den av ledamoten Terhi Peltokorpi väckta motionen om en samåkningsapplikation (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 251 Ärende/17

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om byggande av Festivalgränden som kopplar ihop Södervik och Slakthuset (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 252 Ärende/18

Den av ledamoten Ulla-Marja Urho väckta motionen om belysningen på Drumsövägen vid köpcentret (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 253 Ärende/19

Den av ledamoten Ulla-Marja Urho väckta motionen om trafikljus för fotgängarna på Drumsövägen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 254 Ärende/20

Den av ledamoten Kaisa Hernberg väckta motionen om förbättring av inneluftens kvalitet i daghem och skolor (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 255 Ärende/21

Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om överföring av Östersundom till HRT:s zon B (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 256 Ärende/22

Den av ledamoten Mari Rantanen väckta motionen om ökning av dragningskraften hos Malms centrumområde (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 257 Ärende/23

Den av ledamoten Abdirahim Mohamed väckta motionen om förbud mot uthyrning av stadens lokaler till rasistiska organisationer (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 258 Ärende/24

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ökning av trivseln på Parkstads station (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 259 Ärende/25

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om störningarna i metrotrafiken och metroförarnas arbetsförhållanden (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 260 Ärende/26

Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om en konstisbana till Drumsö idrottspark (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 261 Ärende/27

Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om öppnande av lokaler för kvällsklubbar för skiftarbetande ensamförsörjares barn (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 262 Ärende/28

Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en näridrottsplats till Parkstads idrottspark (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 263 Ärende/29

De av ledamöterna Eveliina Heinäluoma, Kauko Koskinen och Sinikka Vepsä väckta motionerna om motionstrappor (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 264 Ärende/30

Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en simhall av typ friluftsbad till Pejlingsparken i Parkstad (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 265 Ärende/31

Den av ledamoten Aleksi Niskanen väckta motionen om ökning av antalet skolkuratorer och skolpsykologer inom förskoleundervisningen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 266 Ärende/32

Den av ledamoten Pilvi Torsti väckta motionen om ibruktagandet av principen om närskola vid daghemsbeslut (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 267 Ärende/33

Den av ledamoten Tapio Klemetti väckta motionen om förlängning av skidsäsongen i Svedängen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 268 Ärende/34

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om graffiti- och muralkonst på bullerskärmen mellan Hertonäs och Igelkottsvägen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 269 Ärende/35

Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om starkare psykosocialt stöd i vården vid livets slutskede (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 270 Ärende/36

Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om övervakade narkotikarum (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 271 Ärende/37

Den av ledamoten Pia Kopra väckta motionen om tryggande av Heikki Hurstis mathjälp i fortsättningen (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 272 Ärende/38

Den av ledamoten Alviina Alametsä väckta motionen om ökning av psykiatrisk hjälp med låg tröskel (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 273 Ärende/39

Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om en valfrihetsguide för social- och hälsovården (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 274 Ärende/40

Den av ledamoten Reetta Vanhanen väckta motionen om kortterapier inom primärvården och den psykiatriska öppenvården (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 275

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 18:10