Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
07 / 11.04.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 70 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 71 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 72 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 73 Asia/4

Tarkastusviraston tarkastusjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Hakijalista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 76 Asia/7

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Asia/8

Hallintosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 78 Asia/9

Lainan myöntäminen Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 79 Asia/10

Jätkäsaaren nk. Bunkkerin kiinteistön myyminen sekä liikunta-, uimahalli- ja asuntohankkeen totuttamiseen liittyvän sopimuskokonaisuuden hyväksyminen (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20811/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 80 Asia/11

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 70 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 71 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 72 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 73 Ärende/4

Val av revisionsdirektör vid revisionskontoret (pdf) (html)

Bilaga 1

Hakijalista

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 74 Ärende/5

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 75 Ärende/6

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 76 Ärende/7

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 77 Ärende/8

Ändring av förvaltningsstadgan (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 78 Ärende/9

Lån till Stadion-stiftelsen sr för renoverings- och ombyggnadsprojektet för Olympiastadion (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 79 Ärende/10

Försäljning av fastigheten Bunkern och godkännande av en avtalshelhet för genomförande av ett idrotts-, simhalls- och bostadsprojekt på Busholmen (Västra hamnen, Busholmen, tomten 20811/5) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 20 p.)

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 80 Ärende/11

Remissdebatt om beredningen av förslaget till budget för år 2019 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 81

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22