Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
19 / 08.11.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 386 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)

Liite 1


§ 387 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 388 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 389 Asia/4

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2018 (pdf) (html)


§ 390 Asia/5

Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 391 Asia/6

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 392 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen, kulttuurijaoston varajäsenen ja liikuntajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 393 Asia/8

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 394 Asia/9

Poliisin neuvottelukunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 395 Asia/10

Kalasataman keskus 2:n asemakaavan muuttaminen (nro 12438) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 396 Asia/11

Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12445) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 397

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 386 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 387 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 388 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 389 Ärende/4

Stadsfullmäktiges sammanträden år 2018 (pdf) (html)


§ 390 Ärende/5

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 391 Ärende/6

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 392 Ärende/7

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion, ersättare i kultursektionen och ersättare i idrottssektionen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 393 Ärende/8

Val av nämndemän vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 394 Ärende/9

Val av suppleant i delegationen för polisen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 395 Ärende/10

Detaljplaneändring för Fiskehamnens centrum 2 (nr 12438) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 396 Ärende/11

Detaljplan och detaljplaneändring för området vid Ståthållarvägen i Åggelby (nr 12445) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 397

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22