Suoraan sisältöön

valtuustoaloite-vastuullisen-robotisaation-ohjelma

25.03.2015 Thomas Wallgrenin ym. valtuustoaloite vastuullisen robotisaation ohjelman laatimisesta Helsinkiin

Robotisaatio etenee globaalisti laajalla rintamalla. Sen vaikutukset tulevat lähivuosina olemaan mullistavia mm. teollisessa tuotannossa, palvelutyössä , maanpuolustuksessa ja liikenteen kehittymisessä.

Kuntien kannalta robotisaatio on merkittävä asia ennen kaikkea hyvinvointi palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden  kehittämisen kannalta. Kaikkein syvällisin vaikutus roboteilla ennustetaan olevan hoivatyössä.

Terapeuttisista roboteista ja muista hoiva-alan roboteista toivotaan apua ihmisten yksinäisyyteen ja käytännön haasteisiin. Vaarana on kuitenkin, että roboti t eivät tule hoivatyöhön lisänä joka vapauttaa aikaa ja voimavaroja inhimilliseen läsnäoloon ja  läheisyyteen vaan että säästöpaineiden vuoksi robotit tulevat hoivatyöhön ihmisten tilalle.

Ehdotamme

  • että Helsinki laatii Suomen ja ehkä maailman ensimmäisen kuntatason robotisaatio-ohjelman ,ja että siinä erityisesti tarkastellaan Helsingin hyvinvointipalveluja.  Ohjelman laatimisessa käytetään osallistavia menetelmiä siten että asukkaat, asiakkaat ja hoivatyön ammattilaiset ovat keskeisesti mukana.

Ehdotamme myös

  • että Helsinki sitoutuu olemaan vähentämättä henkilöstöä hoivatyössä kunnes edellä mainittu robotisaatio-ohjelma on hyväksytty.

Thomas Wallgren05.12.2019 19:57