Suoraan sisältöön

valtuustoaloite-sosiaali-ja-terveysviraston-lautakunnan-nimenmuutoksesta

26.08.2015 Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloite sosiaali- ja terveysviraston ja -lautakunnan nimenmuutoksesta

Helsingin kaupunginvaltuuston laatimassa strategiaohjelmassa vuosille 2012-2017 yhtenä tavoitteena on "Hyvinvoiva helsinkiläinen". Strategialla pyritään toimenpiteisiin, joilla helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat, terveyserot kavenevatja muun muassa liikunta lisääntyy.

Lähes kaikki hallintokunnat liittävät myös toimintakertomuksiinsa arvion tai selvityksen toimintansa terveysvaikutuksista tai hyvinvointivaikutuksista. Seurattava ja verrattavissa oleva poliittisten päätösten ja eri hallinnonalojen toiminnan hyvinvointivaikutusten arviointi on ollut valtakunnallinenkin tavoite jo kahden edellisenkin hallituksen aikana.

Sosiaali-ja terveysvirastojen yhdistämisellä tähdättiin niiden toiminnan osalta sujuviin toimintaketjuihin ja esteettömään yhteistyöhön asukkaan tarpeisiin vastaamisessa ja hyvinvoinnin parantamisessa. Viraston ja lautakunnan nimi kertoo jo toiminnan muutoksesta. Yhteistyö ei kuitenkaan saisi rajoittua vain sosiaali-ja terveystoimeen vaan toimintaa on aktiivisesti kehitettävä huomioimaan ja aktiivisesti etsimään toimintamuotoja kaikkien hallinnon alojen yhteistyönä. Tähän tähtäävät myös eri puolille kaupunkia rakentuvat laajan toimintakentän hyvinvointikeskukset.

Aihe on esillä joka puolella Eurooppaa ja mm. Iso-Britaniassa puhutaankinjo terveys-ja hyvinvointilautakunnista/valiokunnista/hallintokunnista (Health and wellbeing Boards).

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että Helsingin kaupunki ottaa käyttöön terveys-ja hyvinvointivirasto sekä -lautakunta -nimikkeet nykyisen sosiaali-ja terveysvirasto/-lautakunta -nimen tilalle.

Nimenmuutos on vahva signaali ulospäin aktiivisesti toimivasta yksiköstä ja muistutus myös toiminnan kehittämisestä hyvinvointia ja terveyttä edistävään suuntaan.

Arja Karhuvaara05.12.2019 19:59