Suoraan sisältöön

valtuustoaloite-ruokahavikin-vahentamisesta

09.09.2015 Leo Straniuksen ym. valtuustoaloite ruokahävikin vähentämisestä

Päivittäistavarakaupoista ja tukuista päätyy roskiin vuosittain 65–75 miljoonaa kiloa ruokaa. Tämä voitaisiin ehkäistä, sillä suuri osa hävikistä on Evirankin mukaan vielä käyttökelpoisia elintarvikkeita, kuten parasta ennen -päivämäärän saavuttaneita ja kolhiintuneita tuotteita. Nykyisissä toimintatavoissa on ympäristön, ilmaston ja resurssien tehokkaan käytön kannalta paljon parannettavaa.

Elintarvikkeita myös "dyykataan" jäteastioista hävikin vähentämiseksi. Tämä tulee nähdä yhtenä kierrätysmuotona, kuten vuonna 2013 maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen toteaa aiheesta: "Maa- ja metsätalousministeriö ei suhtaudu kielteisesti kansalaisten harjoittamaan päivittäistavarakaupan jätteiden "dyykkaamiseen", vaan pitää tätä toimintaa jätehierarkian mukaisena kierrätyksenä" eikä "ole ajateltavissa, että "dyykkaamista" rajoitettaisiin säädöksillä jatkossakaan."                    ,

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki ohjeistaa kauppoja 1. vanhentuvien ja kolhiintuneiden tuotteiden myyn nin tehostamiseen sekä 2. mahdollistamaan jätehierarkian mukaisen toiminnan kuten dyykkaamisen pitämällä roskiksensa lukitsemattomina ja suhtautumaan dyykkaamiseen myönteisesti, yhtenä kierrätysmuotona.

Leo Stranius05.12.2019 19:59