Suoraan sisältöön

valtuustoaloite-puistokaistale-lauttasaari-valituntitoiminta

07.10.2015 Jessica Karhun ym. valtuustoaloite puistokaistaleen väliaikaisesta käyttöönotosta lauttasaarelaisten koululaisten välituntitoimintaan

Kahdessa pisteessä toimiva Lauttasaaren ala-aste on Suomen suurin alakoulu. Koulussa opiskelee 809 oppilasta lukuvuonna 2015-2016. Tästä määrästä Myllykallion koulurakennuksessa opiskelee 653 oppilasta.

Opetuslautakunnan mukaan Myllykallion koulurakennuksen kapasiteetti on 433 oppilasta. Jotta oppilaat saadaan mahtumaan, on koulun pihalle tuotu yhteensä 3 viipalekoulua eli niin sanottua parakkia. Uusimpien oppilasennusteiden mukaan vuoteen 2024 mennessä koululaisia on vielä tulossa yli 550 oppilasta lisää nykyisten lisäksi.

Koska uutta koulurakennusta Lauttasaareen ei realistisesti ole mahdollista toteuttaa lyhyellä tähtäimellä, on näköpiirissä, että Myllykallion koulurakennuksen oppilasmäärä kasvaa jo ensi syksynä uuden viipalekoulun verran.

Nämä parakit on ollut ja on tulevaisuudessakin pakko sijoittaa koulun tontille ja niiden takia koulun piha-alue on supistunut voimakkaasti. Koulurakennuksessa esimerkiksi ruokailutilojen kapasiteetti on jo ylitetty 50 prosentilla, joten väljempi piha olisi tarpeen oppilaille. Välitunteja ei koulussa pystytä vuorottamaan, sillä pihalta kantautuva meteli estää työskentelyn osassa luokista sekä parakeissa.

Siksi välituntitilaa tarvitaan lisää ja sitä voidaan lisätä esimerkiksi koulun itäpuolella olevasta puistoalueesta. Kyseinen puistokaistale ei juurikaan palvele alueen asukkaita ja on helposti ja luontevasti otettavissa koulun käyttöön esimerkiksi väliaikaisella aidalla tai istutuksilla, jotka eivät muuta alueen luonnetta.

Siksi me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että oheisen kartan mukainen puistokaistale otetaan väliaikaisesti Myllykallion koulun välituntikäyttöön.

Jessica Karhu05.12.2019 20:00