Suoraan sisältöön

valtuustoaloite-palveluasuntojen-hankkimisesta

04.11.2015 Ilkka Taipaleen valtuustoaloite palveluasuntojen hankkimisesta tai rakentamisesta

Auroran sairaalassa on parhaillaan 70 - 80 potilasta tarpeettomasti palveluasuntojen puutteen takia. Helsingin kaupungin psykiatrisissa sairaaloissa on noin 1.5 kertaa enemmän potilaita kuin Uudellamaalla ta monilla muilla maamme alueilla.

Samanaikaisesti Niuvanniemen ja Vanhan Vaasan sairaaloissa on liki 70 helsinkiläistä potilasta, joiden tulisi olla hoidossa lähempänä kotiseutuaan. Käytännössä muun Uudenmaan oikeuspsykiatriset potilaat onkin kotiutettu näistä kahdesta sairaalasta Kellokoskelle.

Myös oikeuspsykiatristen potilaiden hoitoajat ovat kohtuuttoman pitkät pääosin liittyen heille tarkoitettujen ympärivuotmkautisesti valvottujen palveluasuntojen puutteen vuoksi.

Siksi ehdotan, että Helsingin kaupunginhallitus ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin esimerkiksi yhteistyössä Y-säätiön ja asuntopalvelusäätiö Aspan kanssa, jotta välittömästi voitaisiin rakentaa tai hankkia palveluasunnot noin 100 potilaalle.Tämä edellyttää tontin luovuttamista em. säätiöille tarkoitukseen.

Olisi myös tärkeätä, että Kivelä-Hesperian tontille kaavailtu 50 asunnon asumisyksikkö rakennettaisiin pikaisesti liittyen HUS:n piixissä syntyneelle kaavailulle sijoittaa Kellokosken sairaalan potilaat Kivelän sairaalan vanhaan kiinteistöön. Juuri tuon asumisyksikön avulla voitaisiin sairaalapaikkalukua vähentää välittömästi 50:llä. Jos Diakoniasäätiö ei kykene rakennusta rakennuttamaan, kun se voitti asiaa koskeneen arkkitehtuurikilpailun, annettakoon tontti kilpailussa toiseksi tulleelle Y-säätiölle , joka kykenisi sen rakennuttamaan.

Ilkka Taipale05.12.2019 19:49