Suoraan sisältöön

valtuustoaloite-katutaiteen-edistamisesta

25.03.2015 Petra Malinin ym. valtuustoaloite katutaiteen edistämisestä Helsingissä

Katutaide eli rakennusten seiniin tai esimerkiksi muureihin tai alikulkutunneleihin maalattu taide on taidemuotona helposti saavutettavaa ja kaikkien ulottuvilla olevaa. Sillä voidaan luoda kaupunginosalle omaa identiteettiä tai lisätä kaupunginosien kiinnostavuutta esimerkiksi turismin näkökulmasta.

Monissa Euroopan kaupungeissa katutaide on nähty positiivisena lisänä kaupunkikuvaan ja jo issakin kaupunginosissa katutaiteen tekemiseen kannustetaan. Esimerkiksi Rooma on alkanut elävöittää lähiöitä ja teollisuusalueita katutaiteella. Roomassa alueen asukkailla on myös ollut mahdollista osallistua alueensa katutaideteosten suunnitteluun yhdessä katutaiteilijoiden kanssa. Myös Vantaalla on lähdetty kehittämän Myyrmäen kaupunginosaa katutaiteen erityisalueena.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki edistäisi katutaiteen tekemistä esimerkiksi valitsemall a katutaiteen pilottialueen, jossa alueen asukkaat saisivat yhdessä katutaiteilijoiden kanssa suunnitella alueelle katutaideteoksia. Yksi tapa rahoittaa toiminta voisi olla lähiöra hasto. Uusilla alueilla on saatu hyviä kokemuksia taideteoksiin käytettävästä prosenttiperiaattesta. Asiassa voita isiin myös tehdä yhteistyötä nuorisoasiainkeskuksen kanssa.

Petra Malin05.12.2019 19:51