Suoraan sisältöön

valtuustoaloite-ikaantyneiden-asumispalvelujen-kehittamisesta

08.04.2015 Tuomas Rantasen ym. valtuustoaloite ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja asumispalvelujen kehittämisestä

Ikääntyneiden määrän kasvaessa kohdistuu entistä suurempi paine myös kotona asumisen tukemiseen. Asumisen tukipalvelujen laatua syö paljon se, että työajasta hyvinkin suuri osa on kohteiden välillä liikkumista. Toisaalta kodinhoitajien pikaiset vierailut auttavat rajallisesti ikääntyneiden keskuudessa lisääntyvän yksinäisyyden ja sen aiheuttamien mielenterveyteen ja fyysiseen turvallisuuteen liittyvien huolien hoidossa.

Tällä aloitteella esitetään selvitettäväksi voisiko kaupunki olla aktiivinen uudenlaisten ikääntyneiden yhteisöllisempää asumista tukevien arava-hallintamuotoisten asumiskohteiden suunnittelemisessa ja rakennuttamisessa. Tavoiteltu asumisen malli olisi omatoimisen asumisen ja palvelutalojen välimuoto. Asunnot voitaisi suunnitella yksiöiksi, joissa on omat kylpyhuoneet, mutta esimerkiksi yhteistilat ja keittiöt olisivat yhteisiä. Tällaisiin kohteisiin voisi mieluusti hakeutua myös ystäväporukalla. Yhteisöllisyyden ja omatoimisuuden tukemisen ohella tällaisessa asumismuodossa asumisen tukipalvelut voitaisiin järjestää tehokkaasti ja nykyistä monipuolisempana.

Tällaiset ikääntyneiden vuokratalot kannattaisi sijoittaa hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle paikkoihin, missä parkkipaikkojen tekeminen nostaisi tavallisen vuokratalon rakentamisen kusta1mukset korkeiksi. Toisaalta tällaisten erityisasuntojen sijoittaminen ennestään vuokratalovaltaisille alueille ei olisi omiaan tuottamaan huolia alueiden sosiaalisen eriytymisen näkökulmasta. Asuntopoliittisesti tällainen uusi asumismuoto saattaisi auttaa asuntojen kierrossa: niin myytäviä kuin vuokrattavia perheasuntojkin voisi vapautua yhtä ikääntynyttä suurempien kotitalouksien käyttöön.

Lausunnot asiasta kannattaisi pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnan ohella ainakin kiinteistölautakunnalta ja asuntotuotantotoimikunnalta.

Tuomas Rantanen05.12.2019 19:51